หางานราชการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 17 อัตรา

2.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 62 อัตรา

4.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา

5.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา

6.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา

7.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา

9. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา

10.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา

11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา

12.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา

13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา

14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา

 

ราบละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/xTH0f

ที่มา กรมการแพทย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต...

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสม...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมั...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสม...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559