" />

หางานราชการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 38 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3                   จำนวน 7 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 3                               จำนวน 1 อัตรา
3.นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3                                       จำนวน 3 อัตรา
4.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 3                           จำนวน 2 อัตรา
5.นักบัญชี ระดับ 3                                                    จำนวน 6 อัตรา
6.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3                              จำนวน 9 อัตรา
7.นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3                                          จำนวน 1 อัตรา
8.วิศวกร ระดับ 3                                                       จำนวน 5 อัตรา
9.นิติกร  ระดับ 3                                                        จำนวน 4 อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/5qfbM

ที่มา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแ...

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามก...

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ