JOBBKK.COM

หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/4y4ba
ที่มา กสทช.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัค...

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 123 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบค...

กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันที่

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร...

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับ...

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่