หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/4y4ba
ที่มา กสทช.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคค...

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559