JOBBKK.COM

หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/4y4ba
ที่มา กสทช.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับ...

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแห...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบ...

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่