JOBBKK.COM

หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/4y4ba
ที่มา กสทช.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับ...

เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 จำนวน 206 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่