JOBBKK.COM

หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/4y4ba
ที่มา กสทช.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัคร...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสม...

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน โดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์สหกิจ...

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสม...

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 85 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนร...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่