JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560  รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย-หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

 

โดยแบ่งเป็น


 

1. บุคคลภายนอกเพศชาย (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา)
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 

2. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง (กลุ่มงานเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา)
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  

3. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง  (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา))
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  

4. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง  (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา)
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  

5. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง  (ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา)
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  

6. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง  (ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา)
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  

7. บุคคลภายนอกเพศชาย (ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา)
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 

 

หน่วยรับสมัครสอบ
 

1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 100 อัตรา
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 40 อัตรา


 

2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 300 อัตรา

 

3. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 50 อัตรา

 

4. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา
 

การรับสมัครสอบ
 

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

*** 
คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ
*** วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ

 

ที่มา                 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมั...

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดช...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สกก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้า...

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่