JOBBKK.COM

จ๊อบ ทิปส์

เมื่อรัฐบาลชูนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และภาคบริการของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการปรับตัวในหลายภาคส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับหลายอาชีพ

การประเมิน 8 อาชีพเสี่ยงตกงานจากเทคโนโลยี 4.0 ในอนาคต หากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง หนึ่งในนั้นคือ อาชีพคนขับรถขนส่งทั้งรถยนต์และรถบรรทุก นั่นเป็นเพราะว่า ตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาระบบรถอัจฉริยะไร้คนขับที่สามารถบังคับควบคุมรถขนส่งไปตามเส้นทางได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ

แล้วอาชีพนี้จะต้องปรับตัวอย่างไร ถึงจะอยู่รอดในยุค 4.0 ?

อาชีพขับรถขนส่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโลจิสติกส์ไทย ยิ่งเปิด AEC ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของคนขับรถขนส่งนั้นจะต้องมีความขยัน อดทน แข็งแรง สามารถขับรถได้นานและชำนาญทาง นอกจากนี้ ก็ต้องมีใจรักบริการ เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย มีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงสังคมด้วย

เพื่อไม่ให้เทคโนโลยีมาแย่งงานไปจากเรา จึงต้องปรับตัวโดยการพัฒนาตนเองให้เหนือกว่า ซึ่งการพัฒนาตนเองนั้นก็ทำได้ไม่ยาก โดยแบ่งเป็น 6 ข้อดังนี้

 

1. ทักษะในการขับรถที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ได้ มีประสบการณ์ในการขับรถ และนำประสบการณ์มาปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเอง

2. มีวัยวุฒิเหมาะสม ผ่านการทดสอบความสามารถในการขับขี่ มีใบขับขี่ มีความชำนาญในเส้นทางที่ต้องขับขี่เป็นอย่างดี

3. มีความรับผิดชอบ ทั้งต่องานที่ทำ สินค้าที่ขนส่ง รวมถึงรับผิดชอบต่อคนใช้รถใช้ถนนที่เป็นเพื่อนร่วมทาง และรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในสังคม รู้กฎจราจร ปฏิบัติตามกฎจราจร และไม่ขับรถอย่างประมาท

4. มีใจรักบริการ ให้เกียรติลูกค้า เต็มใจที่จะบริการ รักและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

5. รักษาความสะอาด ทั้งกับรถที่ขับและตัวเอง

6. ทำงานครบวงจร ต้องพัฒนาตัวเองในการทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การเรียนรู้เรื่องการขนสินค้าขึ้นลง การบริการส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน แม้แต่เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของวงการโลจิสติกส์

           

เมื่อมีการพัฒนาตนเองตาม 6 ข้อดังกล่าว พร้อมตระหนักในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา รับรองว่าจะไม่มีอะไรตามความสามารถของเราได้ทันแน่นอน และอาชีพขับรถขนส่งนี้ ก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วย

 

 

ค้นหาตำแหน่งงานขับรถ   https://jobbkk.com/go/iu9mQ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Gen Y กดเลิฟ แค่บริหารตาม 3...

ปัจจุบัน Gen Y เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนให้กลุ่มพนักงานที่อยู่มาก่อนแต่แตกต่างจาก Gen Y อย่างสุดขั้ว อย่าง Gen B หรือ Baby Boom...

ไม่ทำตามอาจโดนฟ้อง กฎหมายกา...

การลาออกจากงานอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการแจ้งลาออก อาจโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ JOBBK...

9 คุณสมบัติของพนักงานขายที่...

พนักงานขาย เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการขายสินค้า การขายสินค้าได้ดี ทำยอดขายได้มาก อาจไม่ใช่การประสบความสำเร็จระยะยาวของพนักงานขาย แต่การสร้างความประทับใจให...

เริ่มก่อนที่จะสายเกิน 4 วิธ...

การวางแผนชีวิตหลังวัยเกษียณอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้ามีเวลาในการวางแผนล่วงหน้ามากเท่าไร ชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะยิ่งปลอดภัย มีความมั่นคงในเรื่องของรายไ...