JOBBKK.COM

หางานราชการ

 

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

1. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

2. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

5. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

6. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

8. นายช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

9. นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

10. นายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและปติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา

11. นายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย) จำนวน 1 อัตรา

12. นายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา

13. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง) จำนวน 3 อัตรา

14. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

15. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก) จำนวน 1 อัตรา

16. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป) จำนวน 1 อัตรา

17. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 อัตรา

18. นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

19. นักโบราณคดีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

20. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย) จำนวน 1 อัตรา

21. จิตรกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

22. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา

23. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ต้องผ่าน ก.พ.)

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบ...

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสมัคร...

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่