JOBBKK.COM

หางานราชการ

ศูนย์การบินทหารบก เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561

ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เสมียน                                    (บรรจุเป็นข้าราชการ)                    จำนวน 4 อัตรา

2. พลขับรถ                                 (บรรจุเป็นข้าราชการ)                     จำนวน 4 อัตรา

3. ช่างประปา                               (บรรจุเป็นพนักงานราชการ)             จำนวน 2 อัตรา

4. พนักงานการเงินและบัญชี            (บรรจุเป็นพนักงานราชการ)             จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานบริการ                         (บรรจุเป็นพนักงานราชการ)             จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เพศชาย อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (ตำแหน่งพลขับรถ อายุ 22 - 30 ปี) วุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป (อ่านเพิ่มเติมในรายละเอียด)

 

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องพักผ่อน กองบัญชาการ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา: ศูนย์การบินทหารบก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเ...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับ...

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ...

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่