JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


 

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ประชากรศึกษา, ภูมิภาคศึกษา, พฤติกรรมศาสตร์) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

 

2.นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมสืบค้นต่างๆ ได้

 

3.นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

 

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

5.พนักงานบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์ 
https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา  :   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : บริษัท ทีโอที...

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

หางานราชการ : สำนักงานศาลยุ...

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สอบ ก.พ. 2562...

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

หางานราชการ : กรมปศุสัตว์ เ...

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่