JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
 

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และ 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2.นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

3.นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางการประมง ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยา ทางอณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ และ 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ที่เว็บไซต์ 
https://acfs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งอื่นๆ

 

 

ที่มา :  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมบังคับคดี ...

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 93 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานมาตรฐ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานอัยกา...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมราชทัณฑ์ เ...

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่