JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศ กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

2.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

3.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา

4.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา

5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ที่เว็บ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ที่มา :    กรมราชทัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สำนักงานปลัดส...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงาน กศน....

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัทท่าอากา...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 794 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัท กสท โท...

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่