JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศ กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

2.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

3.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา

4.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา

5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ที่เว็บ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ที่มา :    กรมราชทัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : มหาวิทยาลัยศิ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมชลประทาน เ...

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมสรรพสามิต ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พื้นที่ร้อยเอ็ด สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงาน ป.ป....

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่