JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)  จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


 

3.เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)  จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง


 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สอบ ก.พ. 2562...

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

หางานราชการ : กรมปศุสัตว์ เ...

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานเศรษฐ...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมการปกครอง ...

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่