หางานราชการ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  • 01 มี.ค. 2562
  • 2288

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 https://sepo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top