หางานราชการ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา

  • 12 มี.ค. 2562
  • 1395

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน15000-16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

 

2.เศรษฐกรปฏิบัติการ  จำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17500 - 19250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เศรษฐกร

 

ที่มา :   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top