บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

บริการตัวแทนนายหน้า

ตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย
(Residential Agency)

 • งานศึกษาและวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการ
 • บริการงานขายและการตลาดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การนำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปโรดโชว์ในต่างประเทศ
 • ตัวแทนขายที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม

ตัวแทนนายหน้าพื้นที่สำนักงาน
(Commercial Office Agency)

 • ตัวแทน ซื้อ-ขาย เช่าพื้นที่สำนักงาน
 • ซื้อขาย ให้คำปรึกษา ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
 • ตัวแทนซื้อ-ขายที่ดิน
 • ให้คำปรึกษา ทางด้านพื้นที่พาณิชยกรรม

ตัวแทนนายหน้าอุตสาหกรรม โกดังสินค้าและโรงงาน
(Industrial Agency - Warehouse and Factory)

 • ตัวแทน ซื้อ-ขาย-เช่า โกดังสินค้าและโรงงาน
 • บริการงานขายและการตลาด โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดซื้อที่ดินเชิงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการ
 • ตัวแทนผู้เช่า

การบริการอย่างมืออาชีพ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน & ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
(Valuation & Consultancy)

 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • ประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • วิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

บริหารจัดการทรัพย์สิน
(Property & Asset Management)

 • บริหารจัดการอาคารและโครงการบ้านจัดสรร
 • บริหารงาน Facility Management
 • ตรวจสอบอาคาร