ช่วยเหลือ

การค้นหาใบสมัคร

        คำค้นหาเป็นคำสั้นๆ อาจเป็นชื่อตำแหน่งงาน สาขาอาชีพ เป็นต้น โดยคำที่คุณใช้จะเป็นตัวกำหนดใบสมัครงานที่จะปรากฏให้คุณเลือกดู 
เคล็ดลับค้นหา
     - การค้นหาแบบเงื่อนไขมากกว่า 1 จะพบข้อมูลที่มากกว่า
     - หากคุณค้นจากเงื่อนไขที่มากกว่า 1 คุณต้องค้นหาจากเมนู ค้นหาขั้นสูง
     - คำค้นหาที่ดีควรเป็นชื่อเรียกสามัญ มิใช้ชื่อเฉพาะ

297    5328