Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปทุมธานี-นนทบุรี

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

นำเสนอขาย แบบเรียนหนังสือระดับปฐมวัย , นิทาน , สื่อการเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆของทางสถาบันฯ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ***

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,541รายการ
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

smile bull marketing.co,Ltd

-จัดทำระบบบัญชีด้านรับและเอกสารต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง -จัดเก็บเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านระบบบัญชีทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ -หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า

smile bull marketing.co,Ltd

- รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงเครื่องเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน - มีความรู้ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและซ่อมบำรุงทั่วไป - ออกแบบระบบ PM เครื่องจักรแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

Production Supervisor

smile bull marketing.co,Ltd

•วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย •แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพงาน และแจ้งผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ •รายงานปัญหาเครื่องจักร ในระหว่างการผลิต •ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

sale ด่วนมาก!!

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี 2. ระดับ ปวส.- ปริญญาตรีสาขาทุกสาขา 3. มีทักษะในการพูด การอธิบายงาน, รับฟังลูกค้า และการเจราต่อรองได้เป็นอย่างดี 4. สามารถดูแลทีมขาย ให้มียอดขายตามเป้าหมาย 5. สามารถ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เลขานุการ

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1) มีประสบการณ์ด้านงานเลขนุการ ธุรกิจก่อสร้างมาก่อนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 2) ดูแลจัดทำเอกสารต่างๆ ในส่วนงานฝ่ายบริหารได้ดี 3) บริหารสัญญาต่างๆ ได้ 4) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีควา...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 24,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

โฟรแมนโครงสร้าง

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โฟรแมนโครงสร้าง 1. สามรถควบคุมงานโครงสร้างสถาปัตย์ได้ 2. สามารถคำนวณปริมาณและสั่งวัสดุ ค่าแรง งานโครงสร้างสถาปัตย์ได้ (ในการสั่งวัสดุหน้างานได้) 3. สามารถควบคุมปริมาณวัสดุ,แรงงานในการทำงาน 4. ประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (INTERIOR)

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- บริหารจัดการ/ควบคุม/แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น - ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารจัดการโครงการ - เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ - ทำงาน จ-ส เวลา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ด่วน Marketing Sr.

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท 2.วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network, เว็บไซด์) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง 3.ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

Production Planning / Control

บริษัท ไมโครเมทิคส์ จำกัด

Manager and Planning all production activities to support the sales forecast, customer orders and manufacturing orders as well as managing inventory. Managing the purchasing of all raw materials and p...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เมือง

ควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไมโครเมทิคส์ จำกัด

-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย -ตรวจเครื่องมือวัดชิ้นงานก่อนนำไปตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,500 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ไมโครเมทิคส์ จำกัด

-Issue quotation, Support for visit customers, new customer -Cooperate with concerned function from new part to mass production and cost control. -To find new customers and maintain existing customer....

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างด่วนมาก

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ตรวจสอบ Cost และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง - สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ - จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน - ประสานงานและตรวจสอบ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

โฟร์แมนตกแต่งภายใน (ด่วน)

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. สามารถวางแผน,จัดระบบ,ถอดแบบประกอบของงานเฟอร์นิเจอร์ได้ 2. สามารถคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง งานตกแต่งภายใน งาน Buit-In ลอยตัว 3. สามารถควบคุมกำหนดงบประมาณการดำเนินโครงการตกแต่างภายในได้ 4. สามารถควบคุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

โฟรแมนตกแต่งภายในอาวุโส (ด่วน)

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. สามารถวางแผน,จัดระบบ,ถอดแบบประกอบของงานเฟอร์นิเจอร์ได้ 2. สามารถคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง งานตกแต่งภายใน งาน Buit-In ลอยตัว 3. สามารถควบคุมกำหนดงบประมาณการดำเนินโครงการตกแต่างภายในได้ 4. สามารถควบคุ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ธุรการการประสานงาน

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทำงานด้านเอกสาร ช่วยงานการตลาด เช็ตสต๊อค ถ่ายรูปหน้างาน ประสานงานระหว่างฝ่าย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา งานสถาปัตย์โครงสร้าง

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. สามารถอ่านแบบและเข้าใจมีความสามารถถอดแบบได้ 2. สามารถจัดทำและควบคุมงบประมาณได้ 3. สามารถคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง งานตกแต่งภายใน งาน Buit-In ลอยตัว 4. สามารถควบคุมกำหนดงบประมาณการดำเนินโครงการตกแต่าง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

Sales Manager

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้ บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ควบค...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบกา...

เงินเดือน(บาท) : 16,500 - 25,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือวศบ. 3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป 4. มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะงานที่กดดันได้ 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

สถาปนิก

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- จัดทำแบบ Shop Drawing และ As built Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำงานถอดแบบโคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/หัวหน้าฝ่ายการตลาด

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- พิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่เคยทำการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ - เข้าใจการวางแผนการตลาด และสามารถดำเนินงานตามแผนเป็นจริงได้ - สื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้ง ทั้งการเขียน และเจรจา - ทัศนคติยอดเยี่ยม และมุ่ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

Sales Executive

Tree Home Group (Thailand) Co.,Ltd.

- แนะนำ เสนอขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย - ขยายตลาดลูกค้าใหม่ - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า - สำรวจข้อมูลทางการตลาดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เงินเดือน : ตามตกลง+ค่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Specification Sales Executive

Tree Home Group (Thailand) Co.,Ltd.

1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่ม Interior Designer/สถาปนิก 2.ทำตามเป้าหมายทีบริษัทกำหนด 3.หาข้อมูลการตลาดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 4.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการรักษาลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Sales Executive (ต่างจังหวัดประจำภาคอีสาน,ภาคกลางและกรุงเทพฯ)

Tree Home Group (Thailand) Co.,Ltd.

1.แนะนำ เสนอขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2.ขยายตลาดลูกค้าใหม่ 3.สำรวจข้อมูลทางการตลาดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 4.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ 6.มีประสบการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ฝ่ายขายประจำออฟฟิต/Telesales(วุฒิ ม.3ขึ้นไป) เงินเดือน13,500+ค่าคอมฯ สมัครโทร. คุณขวัญ

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

- เป็นพนักงานประจำ (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย) - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.และ เสาร์เว้นเสาร์ (ได้เบี้ยเลี้ยงเสาร์ละ 200 บาท) **หยุด ส.-อา. และ วันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน**...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 38,541 รายการ