Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 21/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานขายโครงการ

เอ็น-กรีน จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ 1.วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา

กราฟฟิค

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด

- ออกแบบงานศิลป์ สือโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย - ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

CLIENT SERVICE / ACCOUNT EXECUTIVE --ด่วน!!!

บริษัท ทาร์เกต แทรพ จำกัด

- 3 years experience in event or promotion acti...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อต่างๆเพื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 42,704รายการ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 1.1 รวบรวมและติด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 1.1 รวบรวมและติด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปป...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปป...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1. ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบเครือข่ายของบริษั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1. ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบเครือข่ายของบริษั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.กำกับและจัดทำแผนงานเกี่ยวกับระบบด้านความปลอดภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.กำกับและจัดทำแผนงานเกี่ยวกับระบบด้านความปลอดภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

Project Manager

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1.กำกับดูแลงานให้ดำเนินการตามแผนการทำงานตามระยะ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

Project Manager

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1.กำกับดูแลงานให้ดำเนินการตามแผนการทำงานตามระยะ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

พนักงานขับรถ (ด่วน)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ขับรถรับ-ส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนการจัดส...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 12,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

พนักงานขับรถ (ด่วน)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ขับรถรับ-ส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนการจัดส...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 12,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ(ด่วน)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1.ช่วยดูแลงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ไ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ(ด่วน)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1.ช่วยดูแลงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ไ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา / QS

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด เสนอเจ้าของโครงการเพื...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา / QS

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด เสนอเจ้าของโครงการเพื...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ศึกษาแบบ, Backup และเอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ C...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ศึกษาแบบ, Backup และเอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำ C...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

โฟร์แมน

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหน...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โฟร์แมน

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหน...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ทำความสะอาดภายในและรอบอาคารโรงงาน 2. บริการเ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 11,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

แม่บ้าน

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1. ทำความสะอาดภายในและรอบอาคารโรงงาน 2. บริการเ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 11,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(คลังสินค้า)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

-จัดทำใบ PR พร้อมติดตามของที่สั่งให้ได้ตามวันที...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ(คลังสินค้า)

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

-จัดทำใบ PR พร้อมติดตามของที่สั่งให้ได้ตามวันที...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,500 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โฟร์แมนตกแต่งภายใน

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

1.ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

ทั้งหมด 42,704 รายการ