Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

AIS Call Center ประจำ Entertainment Station (Part-time)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บัญชี

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

จัดทำบัญชีลูกหนี้ ได้แก่ ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการในสมุดรายวันขายและสมุดรายวันรับเงินเพื่อตัดรับชำระ จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้แก่ บันทึกตั้งหนี้ เช่น เงินเดือนและค่าแรง ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,504รายการ
production

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

-กำหนดนโยบายคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายหลักกับผู้บังคับบัญชา -ควบคุมและบริหารการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้ปัจจัยการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตอย่างมีปรสิทธิภาพและประสิทธิผล -พัฒนาและออกแบบปัจจัยการผลิตเพ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางเสาธง

ผู้จัดการเขต Area Manager ด่วน!!!!

บริษัท มิส มาม่อน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Event Marketing Manager

บริษัท มิส มาม่อน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Event Marketing Manager

บริษัท มิส มาม่อน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

เปิดรับสมัคร Digital Marketing Manager

บริษัทอุ๊ปส์สตัฟฟ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เปิดรับสมัคร Digital Marketing Team

บริษัทอุ๊ปส์สตัฟฟ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เปิดรับสมัคร Digital Marketing Team

บริษัทอุ๊ปส์สตัฟฟ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 38,504 รายการ