Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

บัญชี

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

จัดทำบัญชีลูกหนี้ ได้แก่ ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการในสมุดรายวันขายและสมุดรายวันรับเงินเพื่อตัดรับชำระ จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้แก่ บันทึกตั้งหนี้ เช่น เงินเดือนและค่าแรง ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,504รายการ
Application Support Tester(ด่วนที่สุด)

บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

-Support ลูกค้าที่ใช้ระบบ SKYFROG All-in-one Logistics Solution ทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ -Remote เข้าไปที่เครื่อง Android ของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา -ทำเอกสารสรุปการใช้งานรวมถึงช่วยTester ทดสอบระบบในบางโ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

บรรณาธิการเล่มหนังสือทั่วไป

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- เสนอโปรเจ็คใหม่เพื่อผลิตเป็นหนังสือนิตยสาร - สรรหาต้นฉบับ/สร้างสรรค์ต้นฉบับ - ควบคุม และดำเนินกระบวนการผลิตให้ทันตามแผนงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ช่างตัดกระดาษ

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

หน้าที่ตัดกระดาษตามคำสั่งงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด(ด่วน)

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

Sale

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- สำรวจตลาด - หาลูกค้าและติดตามยอดสั่งซื้อ - ประสานงานกับร้านค้าและเอเย่นต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - - เพิ่มช่องการขายและหาลูกค้ารายไหม่

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 19,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ผู้จัดการฝ่ายขายงานพิมพ์

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

-วางแผนกลยุทธ์การขาย วิเคราะห์ตลาด กำหนดทิศทางการขาย วางแผนการขายระยะสั้น ระยะยาว - หาลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้าเดิม ในการยื่นประมูลงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน - บริหารทีมฝ่ายขายให้บรรลุตามแผน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

บรรณาธิการ หนังสือสิ่งพิมพ์ สำหรับเด็ก

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. สรรหาต้นฉบับ / สร้างสรรค์ต้นฉบับ 2. งานกองบรรณาธิการ 3. เข้าใจผู้อ่าน เข้าใจเด็ก เข้าใจถึงสื่อ ความรู้สึกความต้องการของเด็ก ตลอดจนอารมณ์และความนึกคิดของเด็ก 4. มีประสบการณ์ใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

Graphic Design (เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมสื่อสำหรับเด็ก)

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อใช้ในสื่อสำหรับเด็ก อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวีดีทัศน์, มัลติมีเดีย 2. มีทักษะการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กได้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ช่างไสกาว เย็บลวด เข้าเล่ม

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

1. ดูแลรับผิดชอบงานเข้าเล่ม 2. จัดงานเข้าเครื่อง เตรียมงาน 3. ควบคุมกระบวนการ วิธีการเข้าเล่มไม่ว่าจะเป็น เย็บลวด ไสกาว ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามแผนงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

นักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชี

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- งานธุรการ จัดทำ/จะเก็บเอกสาร ช่วยติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Art Supervisor

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด


- บริหารและจัดการงานในแผนกกราฟฟิคทั้งหมด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

เลขานุการผู้จัดการฝ่าย ด่วนที่สุด+++

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- ลักษณะงานเลขานุการ และงานผู้ช่วย ของระดับจัดการ (ดูแลงานส่วนบุคคล และ งานตามหน้าที่) - งานด้านเอกสาร และการนัดหมาย ประสานงาน รวมถึงเตรียมการประชุมต่างๆ - สามารถเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมต...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Senior Sale ฝ่ายขายงานจ้างพิมพ์

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

งานขายบริการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, จัดทำหนังสือ, ออกแบบ, ผลิตและพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท -เปิดลูกค้าใหม่ ทั้งราชการและเอกชน -วางแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด -นำเสนอ พรีเซ้น บริการของบร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายกองบรรณาธิการหนังสือแฟชั่น)

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายและทรงผม ตามที่ได้รับมอบหมายให้สวยงาม ตรงตามกำหนด - มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวทางในการนำเสนอและพัฒนาภาพรวมของนิตยสารให้นำหน้าคู่แข่งอยู่เสนอ - ดูแลป...

เงินเดือน(บาท) : 3,000 - 3,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

-บริหารจัดการ / วิเคราะห์ตัวเลขธุรกิจ,การตลาด-การขาย -งานด้านบริหารจัดการทั่วไป -เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายในการบริหารจัดการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ผู้ตรวจสอบบัญชี / audit

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

-ตรวจเอกสารทางบัญชี -จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

AE ขายสื่อโฆษณาและงานEvent

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

-ติดต่อลูกค้าตามรายชื่อเพื่อเสนอขายสื่อโฆษณา -รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ได้ -ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้ -ร่วมกิจกรรมการขาย หรือกิจกรรมการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

พนักงานขายและสำรวจตลาด (กทม. หรือ ตจว.)

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด


1.ทำงานเสนอขายสินค้า (ฝากขาย และขายตรงกับร้านค้า ทั้งโมเดิร์นเทรด เอเยนต์ และชั้นโชว์)
2.ดูแลยอดขายลูกค้า เสนอขายสินค้า ผลักดันการขายอย่างต่อเนื่อง
3.สำรวจตลาด และการจัดวางสินค้า เก็บข้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

Graphic Design กราฟิกดีไซน์ ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด


- ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท อาทิ นิตยสาร,พ็อคเก็ตบุ๊ค,วารสาร,โปรดักส์ และอื่นๆ รวมทั้งงานกราฟฟิกดีไซน์สำหรับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

Online Marketing

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด


1.ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network
2.เขียนข่าว และข้อความประชาสัมพันธ์ (Copy Writing)
3.ควบคุมดูแล Website,Faceboo...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโรงพิมพ์

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

ประสานงานแผนกต่างๆ ควบคุมดูแลการผลิตสิ่งพิมพ์ บริหารงาน จัดการโรงพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

1.ผลิตข้อมูล(Web Content) และร่วมดูแลเว็บไซด์ของบริษัทฯให้มีคุณภาพ 2.ทำงานด้านประชาสัมพันธ์, PR, แนะนำนิตยสารในเครือของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จัก 3.ประสานงานในส่วนงานกิจกรรมพิเศษ โปรเจคท์ต่างๆของบริษัท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ทั้งหมด 38,504 รายการ