Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,470รายการ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ภาคใต้) ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

คัดสรรตัวแทนนาย รวมทั้งพัฒนากระตุ้นส่งเสริมการเติบโตของตัวแทนนายหน้าตามนโยบายและแผนกลุยทธ์ของบริษัท - ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าและตัวแทน ในด้านรับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สรุป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่คุมราคา (Claim Adjuster Officers)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

ทำหน้าที่การจัดการ ควบคุมงานประเมินราคาความเสียหาย ค่าซ่อม อะไหล่ ตลอดจนการตรวจสอบความคุ้มครองการเกิดเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการเจรจา และการทำจ่าย การอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงบริการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (กลางคืน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุและกรมธรรม์ของลูกค้า เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

ลักษณะงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ, สามารถสำรวจและประเมินค่าเสียหายรถยนต์ได้ รวมทั้งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และการออกตรวจสอบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดที่รั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Broker Business Development

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

Key responsibilities - To effectively and efficiently service broker clients and ensure profitability of the portfolio through compliance with sound UW and application of relationship management ski...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

BANCASSURANCE BUSINESS DEVELOPMENT

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

To develop and implement new partner relationships, products and new campaigns according to our partner needs including campaign management activities and developing customer loyalty programs in order...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่สินไหม (นครปฐม)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

เพื่อจัดการงานด้านสินไหมต่างๆ โดยจะประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา คุมราคาและออกตรวจสอบอุบัติเหตุ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Trainer

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

จัดอบรมติวสอบตัวแทน นายหน้า รวมถึงจัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

Business Information

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

- Responsible for all database to support business, to provide information and create report to reach business requirement - Develop recommendations for improving the efficiency and or the effectiven...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ช่างอาคารสถานที่

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

ดูแลระบบไฟฟ้า/ โทรศัพท์ /ประปา /และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำอาคารสำนักงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

นักศึกษาฝึกงาน (ด้าน IT)

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)

- มีหน้าที่ดูแลระบบต่างๆ - ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำคลังสินค้าบางนา)

บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. สามารถซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ งานไฟฟ้าได้ 2. มีความรู้ทางด้านช่าง เกี่ยวกับไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 14,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานขับรถ (ด่วน)

บริษัท โซนเนอร์ จำกัด

ขับรถส่งของตามร้านค้าต่างๆ และขนส่ง (กรุงเทพฯ -ปริญมณฑล)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

ASP.NET programmer 4 ตำแหน่ง

ProsperSof Consulting Co., Ltd

พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise คุณสมบัติผู้สมัครงาน : - วุฒิปริญญาตรีหรือโท, สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 32,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท โซนเนอร์ จำกัด

ทำใบลดหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน แจ้งหนี้

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

พนักงานขาย Sale (ทั่วประเทศ)

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ตามกลุ่มห้าง ร้าน ทั่วไป - ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ - สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ธุรการขาย / sale coordinator

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- บันทึกรายการขาย - ประสานงานขาย - จัดทำยอดเงิน SALE

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Programmer and Programmer Analyst ด่วน !!

ProsperSof Consulting Co., Ltd

พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise คุณสมบัติผู้สมัครงาน : - วุฒิปริญญาตรีหรือโท, สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 32,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

-วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัทฯ -บริหารจัดการทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย -เก็บและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า,วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด,คู่แข่งขั...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์/อาคาร งานไฟฟ้า ทั่วไป อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เปิดรับ วุฒิม.6 ขึ้นไป หลายอัตรา ! *พนักงานขายทางโทรศัพท์ เท่านั้น!! (เงินเดือน13,000+คอมมิชชั่น30,000up+อื่นๆ)** รายได้ดี มีสวัสดิการ** ทำงานใกล้ BTSอโศก >ติดต่อ พี่อิ๋ว^^

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

- สมัคร...พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!! - (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือนไม่เกี่ยวกับยอดขาย) - โทรแนะนำเสนอขายเกี่ยวกับ** ประกันอุบัติเหตุ PA ระยะสั้น** (((ไม่ได้ขายประกันชีวิตนะคะ))) - เหมือน Call center ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Senior Sales / พนักงานขายอาวุโส (สาขาพงษ์เพชร)

บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิด-ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี

เงินเดือน(บาท) : 18,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานติดสติกเกออร์

บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

สามารถติดสติกเกอร์ได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

project ควบคุมการติดตั้งงาน

บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รับงาน, ควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและกำหนดเวลา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ

บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ควบคุมสต๊อก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 38,470 รายการ