Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างปรับฉีดพลาสติก

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,551รายการ
Event Marketing

บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด

• รับผิดชอบ Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งในและนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และนำเสนอสินค้าในรูปแบบ Event

เงินเดือน(บาท) : 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานขายประจำบูธ อีเวนท์

บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด

• ประชาสัมพันธ์ แนะนำ และนำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย • ติดต่อประสานงานในการจัดตั้งบูธ • ออกแบบและจัดบูธกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจ • ดูแลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายให้เกิดประสิทธิภาพ

เงินเดือน(บาท) : 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

บริหารงานขาย (Sales and Marketing Department)

บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด

• ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ บูธ/อีเวนท์ • ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ • วางแผนกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นในช่องทางต่างๆร่วมกับผู้บริหาร • บริหารงานขายและดูแลทีมขายใ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

1)SALES REPRESENTATIVE , 2.)SALES EXECUTIVE , 3)SALES ENGINEER (วิศกรขาย/การขาย/การตลาด)ด่วนมาก

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ติดต่อประสานงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุ, อุปกรณ์ ด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 50,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Manager , Assistance Sales Manager

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ติดต่อประสานงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุ, อุปกรณ์ ด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกชนิดกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างก่อสร้าง/โฟร์แมน / วิศวกรโยธา (ด่วนมาก)

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริหาร, ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบฯตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 50,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เรียล โคเรีย จำกัด

ค่อยประสานงานให้ข้อมูลในออฟฟิต จัดเก็บเอกสารของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 16,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

Call center

เรียล โคเรีย จำกัด

รับสาย/โทรศัพท์ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลเบื้องต้น กับบุคคลที่มาติดต่อทางบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 16,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เรียล โคเรีย จำกัด

-ค่อยประสานงานข้อมูลเบื้องต้น -จัดเก็บเอกสารต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ดูแลและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001:2008 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ลดการสูญเสียและพพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วนมาก)(อีสาน)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.เก็บเช็คลูกค้า 3.รับorder ลูกค้า 4.รับสินค้าคืนกรณีลูกค้าคืนสินค้า 5.เสนอขายสินค้า 6.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ 7.สรุปรายงานประจำสัปดาห์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ติดตามการชำระเงินของลูกค้า 2.ตัดชำระหนี้ เปิดใบเสร็จรับเงิน 3.จัดทำเอกสารใบลดหนี้ 4.รายงานประมาณการรายรับ 5.บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6.ตรวจนับเงินสดและเช็คจากลูกค้าตามสายต่าง ๆ 7.ตรวจติดตามการชำระเ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้แทนขาย กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เก็บเช็คลูกค้า 3. รับออร์เดอร์ลูกค้า 4. เสนอขายสินค้า 5. รับคืนสินค้ากรณีลูกค้าคืนสินค้า 6. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 7. ประชุมทีมขายประจำเดือน 8. สรุปรายงานการขายป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผช.ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องจักรประจำวันของหัวหน้าชุด 4.ดูแลสต๊อกอะไหล่เครื่องจักรให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 3.จัดทำ KPI และสรุปผลประจำเดือนแล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4.สรุปยอดขายประจำเดือนและไตรมาส 5.นำเสนอแบบการข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.เปิดบิลขาย / INVOICE และบันทึกเลขที่บิลขนส่ง 2.สรุปลูกหนี้ติดวงเงิน/ระงับส่งประจำวัน 3.จัดทำใบวางบิลประจำเดือน 4.ดูแลรับผิดชอบการขายเศษโคน วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ และรายได้อื่น ๆ ของบริษัท 5.ดูแลการขายส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 2.บริหารจัดการ กำกับและควบคุมดู...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบว์ชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่าน Social Media, facebook...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า 2.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แข่งและพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาสิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องจักรประจำวันของหัวหน้าชุด 4.ดูแลสต๊อกอะไหล่เครื่องจักรให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HACCP 2.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้หัวหน้างาน 3.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเครื่องมีปัญหา 4...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ที่ได้กำหนดไว้ 3. จัดทำงบก...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ปฏิบัติงานตามระบบการเงินของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบกระแสเงินสดของกลุ่ม ให้มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ 3. ควบคุมและตรวจสอบงานการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละบริษัท ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองคุณภาพ (DC)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

- ขึ้นทะเบียน อัพเดทเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน - บันทึกและสรุปรายงาน CAR จากการตรวจติดตาม - ติดตามการแก้ไข ปรับปรุง CAR - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารเอกสารระบบคุณภาพ - ตรวจติดตามระบบคุณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายและเอกสารส่งออก

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

1.คีย์ออร์เดอร์ 2.ทำเอกสารสุขอนามัยเพื่อส่งออก

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา

ทั้งหมด 38,551 รายการ