Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

iOS Mobile Application Developer

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

.Net Developer ( Programmer ) ** ด่วน **

บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จำกัด

วิเครราะห์ และพัฒนา Web Application ให้เป็นไปต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนกา...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาห...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. บริการและจัดการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมือง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 39,617รายการ
Flash Animation Designer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้โปรแกรม Flash และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Creative

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

คิด สร้างสรรค์ ออกแบบงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

3D Game Developer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ออกแบบและพัฒนาเกม 3D

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Account Executive

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ดูแล ประสานงาน ติดตาม ระหว่างลูกค้า กับทีมงานให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Web Programmer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

พัฒนา จัดการและดูแลเว๊บไซด์ด้าน CMS , E-Commer...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Interactive / Multimedia Programmer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

พัฒนาซอฟท์แวร์มัลติมีเดีย Interactive Game , Pr...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

3D Animation Designer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ออกแบบ สร้างสรรค์ ตัวละคร ฉาก จัดแสง ทำ Animati...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ธุรการ / Admin Officer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ดูแล รับผิดชอบ งานเอกสาร งานที่ได้รับมอบหมาย ช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Java programmer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

ดูแลงานด้าน web application ดูแลการใช้งาน ปรับป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Content Editor / Copy Writer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

เขียนบทความเพื่อสร้าง Content ด้านการเทคโนโลยีก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Graphic Designer

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

คิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานด้านสื่อมัลติมีเดีย สื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

- พัฒนา Software เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Carpark...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

-วางแผนกิจกรรมกาาขาย และปฏิบัติ ตามแผนงานการขาย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

สรรหา พนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน บริห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท -ต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ Sales Administration

บริษัท ภาริณาส จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ Consulting and Marketing Specialist

บริษัท ภาริณาส จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ทั้งหมด 39,617 รายการ