Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและคัดเลือก

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มีความรู้กฎหมายแรงงาน ดูแลงานสรรหาบุคคลากรที่มี...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

หัวหน้าช่างเทคนิค ประจำ ธาราสาทร / แมคโครพัฒนาการ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการกัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส มหาสารคาม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าของร่วม งานจัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและวิเคราะห์ที่ดิน

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

-จัดหาที่ดิน -ประเมินศักยภาพที่ดิน -ติดต่อราชกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ช่างเทคนิค ประจำโครงการเอสคอนโดดรีม ( สมุทรสาคร )

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 41,612รายการ
ทันตแพทย์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- Maxillofacial - Endo. รักษาฟัน - Prosth. ใส่ฟ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- จัดทำเอกสารเข้า - ออก ประจำสาขา - ใช้งานคอมพิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานบัญชีการเงิน

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- เช็คภาพกล้งวงจรปิดเพื่อนับจำนวนคิว หรือ จำนวน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ออกแบบดีไซน์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

รับผิดชอบในการออกแบบกราฟฟิค,สื่อโฆษณาออนไลน์,กา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1.รักในการบริการ 2.อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ ใจเย็...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

มีการวางแผนการตลาดที่ดี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานต้อนรับ

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1.ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ Treatment ประจำคลินิกเลอลักษณ์ ( เวสเกต )

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ทำ treatme...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-ต่างประเทศ

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ ติดต่อสื่อสารกั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

Online Marketing Manager

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ Time Attendant

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พยาบาลวิชาชีพ-Full Time

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

Online Marketing

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

ดำเนินงานตามแผน การตลาดออนไลน์ Update ข้อมูลบน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

แพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

- สามารถทำงานเคสใหญ่ได้ - มีประสบการณ์ โรงพยาบา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิสัญญีแพทย์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ Treatment ประจำ รพ.เลอลักษณ์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ทำ treatme...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. ดูแลการทำหัตถการต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

แม่บ้าน

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

ดูแลทำความสะอาด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. ให้ยาระงับความรู้สึกคนไข้ก่อนผ่าตัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานผู้ช่วย/ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. ดูแลงานทางด้านการพยาบาล 2. บริการลูกค้าที่เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. เสนอขายโปรแกรมการทำศัลยกรรมตกแต่ง ผิวพรรณ แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเลอลักษณ์

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมทุกประเภทกั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 41,612 รายการ