Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ออกแบบสื่อ 2D ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online เพื่อส่งเสริมการตลาด - สามารถสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลความต้องการมาใช้ในงานออกแบบให้ต้องความต้องการ - สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 06/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย (Sales Rep.) - ปทุมวัน/รางน้ำ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 14,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Urgent required Junior / Senior IT Recruiter ( Permanent & contract many Positions )

บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

• Screen applicants to meet job specification requirement, arrange interview appointment • Expand candidate sourcing channels to collect pool of potential applicants for current and future manpower ne...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

พนักงานบุคคล

บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

ลักษณะงาน 1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

รับสมัคร PHP Programmer (3 อัตรา)

บริษัท ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,826รายการ
เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าจากงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อจัดลำดับงานอย่างเหมาะสม 2. สำรวจ สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ รายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 2. ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ / จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 3. สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

Sales ประจำภาคกลาง

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1.ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า 2.เก็บเช็ค วางบิล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขาย 3.ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละรอบ ตามที่บริษัทฯกำหนด ​4. พื้นที่การขาย 22 จังหวัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

พนักงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้อย่างครบถ้วน 3. ติดตามการรับชำระเงินลูกค้าให้ครบถ้วน ตามกำหนดการชำระเงิน 4. จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินในบัญ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เลขานุการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. งานด้านการประสานงานและต้อนรับลูกค้าภายนอกและภายใน 1.1 จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้อง ลูกค้าภายในและภายนอก คู่ค้า 1.2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อด้วยจิตใจบริการ 1.3 ประสานงานเรื่องก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

หัวหน้าแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสดรายเดือน รายปี 2. สามารถวิเคราะห์ งบการเงินได้เป็นอย่างดี 3. สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้ 4. ตรวจเช็ดและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ของบริษัท 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

พนักงานขายพรีเซลล์ สาขาบางเขน

เสริมสุข จำกัด มหาชน

ขายสินค้าและจดรับยอดการสั่งซื้อสินค้าตามร้านค้าในสายขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนติดต่อร้านค้า ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อกับสต็อกสินค้าและเปิดร้านค้าใหม่ๆ

เงินเดือน(บาท) : 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บและจ่ายสินค้าระหว่างผลิต ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 3....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่และสร้างตลาดลูกค้าใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลเข้ามาให้ฝ่ายต้นทุนคิดราคา, เสนอราคา, ติดตามลูกค้า และปิดการขาย 2. ออกเอกสารการผลิต และกรณีของงานใหม่ต้องเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียด เพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดิบในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4. ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- ลงบัญชีเจ้าหนี้ปรุงรายการด้านเจ้าหนี้ - จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเข้าบัญชีและเตรียมจ่ายภายในกำหนดของทุกสัปดาห์ - ตรวจเช็คเอกสาร และรายละเอียดในการวางบิลแล้วจัดเตรียมเกี่ยวก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้จัดการส่วนพัฒนากระบวนการ

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานของส่วนพัฒนากระบวนการ เพื่อการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีที่ยั่งยื่น 2. ติดตามพร้อมแนะนำและผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Maintenance Section Manager

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหตุ กำหนดแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการซ่อม 2. บริหารงานในส่วนของวิศวกรรม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

Industrial Engineer (กทม. พระราม 3 )

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2. ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Production Engineer - วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์)

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

QA Engineer

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้าและให้มั่นใจว่าปัญหาคุณภาพได้ถูกแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 2.ทำงานและประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ หาต้นเหตุและสาเหตุของปัญหาและมีแบบป้องกันแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานฝ่ายผลิต

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

ปฎิบัติงานทั่วไปในไลน์การผลิต (แกะกล่อง,ร้อยเชือก,ติดการ,ฯลฯตามที่ได้รับมอบหมาย)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง/วิศวกรเครื่องกล 2 ตำแหน่ง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- จัดการดูแล การบริการและจัดการพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระเบียบ - ควบคุม บริการและการจัดการปริมาณวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ - ควบคุมการจัดการจั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ช่างพิมพ์

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ล้างเครื่องและล้างเพลทที่พิมพ์แล้วเมื่อจบงาน ถอดเพลทที่พิมพ์จบและใส่เพลทสำหรับงานต่อไปเข้าเครื่อง 2.เตรียมความพร้อมของงานที่จะพิมพ์ในลำดับต่อ 3.ช่วยหัวหน้าเครื่องในการตรวจเช็คคุณภาพงานที่กำลังพิมพ์อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ประกอบอาร์ตเวิร์ค

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ตัดต่อประกอบงานฟิล์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2.จัดเก็บระบบแผ่นข้อมูลงาน 3.ตรวจเช็คสภาพต้นฉบับที่ส่งมอบโดยลูกค้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ทั้งหมด 38,826 รายการ