Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,826รายการ
วิศวกรโครงการ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คำปรึกษาด้านงานแก่เจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรงานระบบ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

โฟร์แมนงานก่อสร้าง

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโครงการ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ดูแลงานก่อสร้าง และคุณภาพงาน ของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี ศรีราชา

โฟร์แมนงานระบบ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ ภายในโครงการ ประสานงานงานก่อสร้าง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สถาปนิกโครงการ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ตรวจสอบและควบคุมงานแบบก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรมในโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสอออนุมัติ และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ธุรการประจำโครงการ

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

จัดทำเอกสาร รายงาน บันทึการประชุม ประสานงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขายเคมีอาหาร

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

1.วางแผนการทำงานและจัดทำแผนเยี่ยมลูกค้า 2.ออกเยี่ยมลูกค้าที่รับผิดชอบเป็นประจำนำเสนอสินค้าอยู่เสมอ 3.หาความรู้สินค้าที่ขายและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.นำเสนอตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองติดตามผลการทดลองอยู่เสมอ

เงินเดือน(บาท) : 17,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ขายสารเสริมอาหารสัตว์

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

1. พบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง นำผลิตภัณฑ์เข...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

นักวิชาการทางด้านอาหาร

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.ร่วมจัดทำแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ 2.วางแผน ควบคุม ติดตามงานด้านผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้เป็นไปตามแผนการตลาดและเป้าหมาย 3.สนับสนุนการทำงานของแผนกขาย หาข้อมูลทางการตลาด, ความต้องกา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

1.ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับซับพลายเออร์ 2.จัดหาแหล่งซื้อสินค้าใหม่ - สำรอง 3. ลงบันทึกข้อมูล KPI , ISO 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

1.รับนโยบายการทำงานของคลังสินค้าจากผู้บริหาร 2.ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ประสานกับทุกฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเข้ามาเพื่อการจัดเก็บ 4.ประสานกับทุกฝ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

-ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารทีมงานด้านการสรรหาบุคคลากร ให้ตรงกับ JD ของตำแหน่งงานนั้น -ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานของแต่ละหน่วยงานตามตัวชี้วัด (KPI) เพื่อรายงานผลให้กับผจก.และฝ่ายบริหารได้รับทราบ -รับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่สรรหาระบบงาน HRM

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

ขอบข่ายหน้าทีงาน 1.ดำเนินกระบวนการสรรหา โพส์ตำแหน่งงานว่าง สกรีนใบสมัครงาน นัดหมายสัมภาษณ์ เปรียบเทียบผู้สมัคร เตรียมข้อมูลการทดสอบความรู้ในสายงาน 2.ทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการพนักงาน ผลประโยชน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 38,826 รายการ