Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ตามProject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,554รายการ
Junior Programmer

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

สร้างโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio (2008,2013) บนระบบปฏิบัติการ Web, Window, Mobile ร่วมกับฐานข้อมูลชนิดต่างๆ ทั้ง text file, excel, access, sql sever, oracle ฯลฯ และทดสอบโปรแกรมก่อนถึงลูกค้า ติดตั้งโปร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

Php programmer

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

เขียน website ERP ของบริษัทโดยใช้ภาษา PHP โดยไม่ต้องเขียนหน้า Design เขียนส่วนเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลเท่านั่น โดยใช้หลัก OOP และเคยเขียนโปรแกรมด้วย codeigniter framework จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 24,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ซุปเปอร์ไวเซอร์

บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด

สามารถจัดอบรมพนักงาน สอนงานพนักงานใหม่

เงินเดือน(บาท) : 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานแคชเชียร์ประจำร้าน (ด่วน)

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร ดูสรุปปิดยอดในแต่ละรอบทำงาน 9 ช.ม. (รวมเวลาพัก) หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เลขานุการส่วนตัวผู้บริหาร

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร โดยทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย แลติดตามนายไปตามที่ต่างๆ ช่วยดูและประสานงานและติดตามงานทางโทรศัพท์ บันทึกและลงข้อมูลทางธุรกิจและส่วนตัว

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

สโตร์ / หัวหน้าดูแลขนส่ง ( ด่วน )

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

- สโตร์ : เช็คสต๊อกสินค้า ควบคุมดูและวัตถุดิบที่จะส่งให้ทางสาขา ทั้งของแห้ง/ของสด - หัวหน้าขนส่ง : ดูแลควบคุมฝ่ายขนส่ง เพื่อให้การจัดส่งและจัดเรียงสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับสินค้า จากฝ่ายจัดซื้อ /จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ/ จ่ายสินค้าให้สาขา/ เช็คสต็อก

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานกราฟฟิกดีไซน์

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ติดต่อประสานงาน ออกแบบสิ่งพิมพ์ website ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับ เมนูอาหาร แพคเกจจิ้งขนมเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ และสื่ออื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

IT Manager

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Technical Support and Service , Programming and System Analysis , Networking , Software , Project Development , Project Implementation

เงินเดือน(บาท) : 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.ควบคุมการวางแผนด้านการเงินของบริษัท 2.จัดทำรายงานด้านการเงิน เสนอผู้บริหาร 3.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ - ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ด้านการเงินในการลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ/จ่าย) ด่วน

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.งานตรวจสอบ,จัดทำใบสำคัญรับและบันทึกข้อมูลในระบบ - ตรวจเอกสารรับเงิน - ทำใบสำคัญรับ (RV) และบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายในระบบ Express - บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายในระบบ Express 2.งานจัดทำ Pay-in Slip (กร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Store Manager

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป 3.มีความเป็นผู้นำ , มีความยือหยุ่นและทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี 4.มีทัศนคติดีต่อการทำงาน 5.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2 ปีข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

System Admin

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

มีความรู้ Network -Vlan - Access point - Router mikrotik Server - Window server - Linux ubuntu

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ 2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ 3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง 4.ดูแลการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุป...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

วิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst)

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

- เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและทีมผู้พัฒนาระบบงาน เพื่อให้สามารถจัดทำระบบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของลูกค้า จัดทำสรุป และเรียบ...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 32,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

- เตรียมงาน เพื่อติดตั้งหน้างาน - ทำงาน 5 วัน วันพุธ-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์-อังคาร

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ช่างเทคนิค (ประจำคลังสินค้าร่มเกล้า และศูนย์บริการ IT Mall ฟอร์จูน)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• ให้คำแนะนำลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อส่งซ่อมสินค้า • รับเรื่องซ่อม ตรวจเช็คอาการ ซ่อมเครื่องและอุปรกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Engineer

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

- เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ (โดยมีฐานลูกค้าให้) - ให้คำแนะนำระบบที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า - สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - สรุปรายงานภาวะตลาดคู่แข่ง (บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครท...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

IT Customer Support

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

Support ลูกค้าที่ Siteงาน

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานฝ่ายบุคคล

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

1. งานสรรหา/สัมภาษณ์เบื้องต้น/ปฐมนิเทศน์ งานเอกสารและการจัดการข้อมูล/ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 2. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

Controller Programmer

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

1. ออกแบบและวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2. ออกแบบและพัฒนา Application C#.Net

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

NMC Engineer (Network Management Control) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ออกแบบและกำหนดภาพรวมโครงข่าย (ด้านอุปกรณ์) 2. นำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อสนับสุนงานขาย 3. ปรับปรุงระบบการตั้งค่าภายในระบบของลูกค้าแต่ละราย (Configuration) 4. จัดทำสรุปจำนวนวงจร/เลขที่วงจร เพื่อส่ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

เภสัชกร

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด

1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3) รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4) จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ที่ปรึกษาความงาม@พฤกษาคลินิก สาขา บิ๊กซี รัชดาภิเษก (รายได้ 12,000-45,000 บาท)

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ลักษณะงาน : - ดูแลลูกค้าในส่วนของการทำทรีทเม้นท์ตามคำแนะนำของแพทย์ - ตรวจเช็คสต็อกยาและผลิตภัณฑ์ในสาขา - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งานต...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Marketing Online Officer (สำนักงานเกษตร - นวมินทร์)

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด

- ดูแล Facebook, Instragram, Line - สื่อสารกับลูกค้าทาง social (Page admin) - เขียนข่าวและดูแลสื่อโฆษณา - ดูแลและจัดเตรียมงาน Event ต่างๆ - ดูแลงาน content บน Company social

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ทั้งหมด 38,554 รายการ