• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
1 จัดทำรายงานทางการเงินทุกประเภท 2 จัดทำบัญชีงบประมาณทุกประเภท 3 จัดทำรายงานประมวณผลการวิเคาระห์ข้อมูลงบประมาณทุกประเภท 4 จัดทำc fของบริษัท 5 วางแผนสินเชื่อการเงินและการระดมทุน 6 ออกแบบแผนเงินสด บริการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายตามงบประมาณเงินสด 7 วางแผนธุรกิจ วิเคาระห์ผลกำไรและต้นทุน 8 ศึกษาและเสนอแนวทางการจัดหาเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 9 ดูแลและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงิน 10 ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน 11 หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นนทบุรี
บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด
oversea purchasing officer supervisor บริษัทยูนิฟายเคมิคอล จำกัด
ดูแลสินค้าต่างประเทศของแผนก feed วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดของงาน 1 บริหารงานจัดซื้อ และจัดหาสินค้า หรือบริการให้ได้ทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลาในต้นทุนที่ต่ำที่สุด 2 จัดหาผู้ผลิต ผู้ขายสำรอง หรือรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใจสั่งซื้อ 3 บริหาร วางแผนสินค้าให้สอดคล้องกันในด้าน ระบบการจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง และคัดสรรสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ประสานงานกับ supplier shipping และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 จัดทำระบบข้อมูลผู้ขาย คำนวณต้นทุน การวางแผนสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และทันเวลา 6 สื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 7 สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 849 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top