หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

้ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม

ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และ บริหารจัดการการจัดงานกิจกรรมในเครือบริษัท ให้บรรลุวัตถุประงสงค์ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมงานแสดงธุรกิจ และ แฟรนไชส์ ขนาด 1 000 ตรม ในห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 ครั้งต่อปี การจัดกิจกรรมงานแสดงธุรกิจ และ แฟรนไชส์ ขนาด 10 000 ตรม ในศูนย์แสดงสินค้าระดับประเทศ จำนวน 2 ครั้งต่อปี การจัดการอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้เข้าอบรบรม ครั้งละ 20 ธุรกิจ จำนวน 6 ครั้ง ต่อปี และ งานอื่นๆ ในลักณะเดียวกันตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน เอ.พี.ดี กรุ๊ป JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

บริษัท เอ.พี.ดี กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รับผิดชอบดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด รับผิชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเตือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี รวมถึงการรายงานสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ฝ่ายบริหารทราบ ให้คำแนะนำและสำรวจ ร่วมสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และวิธีการแก้ไข รวมถึงการประเมินผล ร่วมสำรวจและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและจัดเตรียมรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและการประเมินผล แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 408 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top