• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกอาวุโส
1 ดูแล master data และ operating data ของบัญชีสินค้าคงเหลือให้มีการบันทึกที่เหมาะสมและทันเวลา เช่น การกำหนดรหัสสินค้าใหม่ การ update ข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบ ปิดทุน 2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้า และแก้ปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ 3 สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4 ประสานงานกับสาขา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขผลต่างสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ 5 ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ การจัดประเภทสินค้าเพื่อบันทึกเข้าระบบ เมื่อมีการแปรรูป รวมถึงการโอนสินค้า การตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง 6 ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงาน allowance สินค้าขาดหายของสาขา 7 สรุปยอดโอนสินค้าจากสาขา และบันทึกบัญชี 8 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,617 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top