• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (จบด้านนิติศาสตร์เท่านั้น)
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ประกาศ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11 00 17 30 น จะมีการออกบูธรับสมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที ที่ด้านหน้า big c หัวหมาก ประตูทางเข้า งานนี้พลาดไม่ได้ แล้วพบกันนะครับ สอบถามรายละเอียด 097 7538324 คุณนก 064 3934267 คุณบอม ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทยังคงเปิดรับสมัครงานสำหรับคนที่มองหารายได้ และก่อนเริ่มงานพนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจโควิด ด้วยชุดตรวจที่ได้รับมาตรฐาน อีกทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานกับบริษัท ทุกๆวันจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนค่ะ
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ทองหล่อ ด่วนมาก
1 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน 2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ก่อนจัดทำเช็คหรือการโอนเงินจ่ายในกรณีต่าง ๆ 3 จัดทำรายงานภาษีซื้อ 4 จัดทำใบสำคัญรับ จ่าย เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 5 บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 6 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทุกแผนกว่าไม่มีความผิดพลาดและอยู่ในงบประมาณ 7 reconcile bank statement และการเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชี 8 จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน 9 จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกแผนก ในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน 10 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี
ตรวจสอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ อาทิ รายงานภาษีซื้อ ภาษี ภงด 3 ภงด 53 เอกสารการตั้งหนี้ทั้งใน และต่างประเทศ เอกสารของฝ่ายจัดซื้อทางธนาคารและด้านตปท จัดทำรายงานการใช้วงเงิน สภาพคล่องของกิจการรายวัน เดือน ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน การใช้จ่ายเงินประจำเดือน ฯลฯ จัดทำรายการบันทึกบัญชีวงเงินสินเชื่อ lc tr pn od t t loan ตรวจสอบเอกสารตัดชำระหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ ตรวจนับและดูแลวงเงินสดย่อยของบริษัท ประสานงานกับ auditor ในเรื่องการตรวจสอบบัญชีตามรอบบัญชี จัดทำข้อมูล และรายละเอียดประกอบงบในส่วนงานบัญชีเจ้าหนี้ ติดต่อประสานงานกับทางสถาบันการเงิน ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน บริหารจัดการสินเชื่อของทางบริษัท จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับ จ่ายล่วงหน้า ควบคุมดูแลวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ปฎิบัติงานอ่อนนุช 46)
1 จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา 2 บันทึกสินค้าระหว่างทาง พร้อมทั้งปรับปรุงหลังจากรับสินค้าเข้ามาแล้ว 3 บันทึกและปรับปรุงรายการที่เกิดจากการขายทรัพย์สินหรือ write off ทรัพย์สิน 4 บันทึกตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย วารันตี 5 บันทึกปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ fcd จ่ายล่วงหน้าสินค้าต่างประเทศ ฯลฯ 6 บันทึกการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ ตามนโนบายบริษัท 7 บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 กระทบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 ภงด 1ก ค่าเสื่อมราคากับบัญชีแยกประเภท โดยแยกเป็นแผนก 9 จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 10 จัดเตรียมกระทบยอดสินทรัพย์ หนี้สินและทุน เพื่อเตรียมปิดงบการเงิน ทุกเดือน 11 ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและนโยบายด้านคุณภาพ 12 รายงานผู้บังคับบัญชากรณีพบสิ่งปกติจากการวิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที 13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
1 รับวางบิลค่าสินค้า และจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ส่งผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการจ่าย 2 ตรวจสอบส่วนลดเงินสด และทำเช็คจ่าย suppliers พร้อมทั้งบันทึกบัญชี 3 ลงบัญชีเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และตรวจรายงานบิลซื้อประจำวันจากแผนกคลัง 4 จัดทำภาษีซื้อ ขายพร้อมตรวจสอบรายงาน และยื่นแบบ ภ พ 30 ภ ง ด 3 53 ทุกเดือน 5 ตรวจสอบและคำนวณค่าขนส่งอย่างละเอียดของทุกขนส่ง 6 จัดทำยอดสรุปรายจ่ายจากเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆทุกเดือน 7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในบริษัทและทางด้านเจ้าหนี้ 8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผลการค้นหา งานใน

สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด

ประเภท

บัญชี

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,914 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top