ข่าว

JOBBKK.COM ร่วมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” ส่งเสริมศักยภาพวัยเกษียณเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สวพ. จัดการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” สำหรับกลุ่มข้าราชการ ข้าราชการเกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐด้านการสรรหาบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสูงวัยมีทางเลือกในการหางานที่ตรงใจ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสรรหาบุคคลมีช่องทางใหม่ในการสรรหาผ่านเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top