กิจกรรม

content แนะนำ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี และแนวทางการปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัดกิจกรรมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top