ช่องทางในการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา ถนนลาดพร้าว 44
เลขที่ 203 - 0 - 92189 - 0 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ลาดพร้าว 67
เลขที่ 074 - 2 - 73821 - 3 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย
สาขา ย่อยลาดพร้าว 103
เลขที่ 108 - 2 - 08703 - 0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนรัชดาภิเษก3 (ทรูทาวเวอร์)
เลขที่ 106 - 3 - 01114 - 3 กระแสรายวัน
หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียด สำหรับการติดต่อกลับถึงท่าน (ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์) มาที่ โทรสาร 0-2514-7447 หรือทางอีเมล sales@jobbkk.com
ชำระผ่านบัตรเครดิต
ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต Visa และ Master Card มั่นใจได้ด้วยระบบการเข้ารหัส และระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการ ซึ่งให้บริการโดย

- เมื่อคุณทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กรุณาติดต่อยืนยันการทำรายการมาที่ 0-2514-7474
- ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2514-7474 ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 น. -17.30 น.
ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หรือเงินสด
สั่งจ่าย
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตเอบีซีดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ :
- กรณีที่ค่าโฆษณาเกิน 1000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หากท่านมีความประสงค์ในการหักภาษี กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด : 0105546062940 (เปลี่ยนจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030997395)
เมื่อชำระเงินเรียบร้อย กรุณาส่งเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ภ.พ.20 และเอกสารการชำระเงิน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ
ช่องทางในการส่งเอกสาร
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
โทรสาร หมายเลข 0 2514 7447
อีเมล sales@jobbkk.com
ไปรษณีย์ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตเอบีซีดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจะเปิดการใช้งานให้ทันที