ช่องทางในการชำระเงิน

ชื่อธนาคาร สาขาธนาคาร บัญชีธนาคาร ประเภท
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา ถนนลาดพร้าว 44
เลขที่ 203 - 0 - 92189 - 0 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ลาดพร้าว 67
เลขที่ 074 - 2 - 73821 - 3 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย
สาขา ย่อยลาดพร้าว 103
เลขที่ 108 - 2 - 08703 - 0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนรัชดาภิเษก3 (ทรูทาวเวอร์)
เลขที่ 106 - 3 - 01114 - 3 กระแสรายวัน
หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียด สำหรับการติดต่อกลับถึงท่าน (ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์) มาที่ โทรสาร 0-2514-7447 หรือทางอีเมล sales@jobbkk.com
- เมื่อคุณทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กรุณาติดต่อยืนยันการทำรายการมาที่ 0-2514-7474
- ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2514-7474 ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 น. -17.30 น.
สั่งจ่าย :
  • บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
  • เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ :
  • - กรณีที่ค่าโฆษณาเกิน 1000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หากท่านมีความประสงค์ในการหักภาษี กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด : 0105546062940 (เปลี่ยนจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030997395)
  • เมื่อชำระเงินเรียบร้อย กรุณาส่งเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ภ.พ.20 และเอกสารการชำระเงิน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ
ช่องทางในการส่งเอกสาร :
  • บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
  • โทรสาร หมายเลข 0 2514 7447
  • อีเมล sales@jobbkk.com
  • ไปรษณีย์ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
  • เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top