เว็บบอร์ด

Peerapat Surasing
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

เกรดรวม กับ เกรดรายวิชาที่ตรงตามสายงาน

บริษัทดูอะไรก่อน เพราะเกรดเฉลี่ยน้อยมาก แต่ เกรดวิชาเอกนี้อยู่ในระดับดี
วันที่ : 22/02/2017 เวลา : 19:50:23
--ไม่มีรายการ--