เว็บบอร์ด

tunmanee
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

รับผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างไร จึงจะได้ผล

หลายบริษัท รับผู้จัดการฝ่ายบัญชี หลายครั้ง แลัวยังประกาศรับสมัครใหม่
ทำอย่างไร??? จึงจะได้ผลไม่ต้องหา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีใหม่
วันที่ : 25/06/2019 เวลา : 13:45:04
--ไม่มีรายการ--