เว็บบอร์ด

Jirawancht
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

หางานภาษาลาว

หางานที่ใช้ภาษาลาวค่ะ
เพิ่งจบใหม่ ความสามารถฟัง พูด อ่านเขียน อยู่ในระดับดีมาก
มีประสบการณ์ในการเรียนและใช้ชีวิตที่เวียงจันทน์ 3 เดือน
วันที่ : 29/02/2020 เวลา : 20:39:44
--ไม่มีรายการ--