เว็บบอร์ด

John2427
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

หาที่ฝึกสหกิจ

กำลังศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่สนใจฝึกกราฟิค ครับ ฝึกช่วง พฤศจิกาถึงต้นมีนาคม
วันที่ : 31/08/2020 เวลา : 20:14:18
--ไม่มีรายการ--