เว็บบอร์ด

siripornpomin2@gmail.com
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

วุฒิน้อยก็เก่งนะ

วุฒิการศึกษาไม่ได้วัดค่าความสามารถของคน บางคนวุฒิสูงยังทำงานไม่เป็น
วันที่ : 25/06/2022 เวลา : 10:14:58
--ไม่มีรายการ--