เว็บบอร์ด

patcharin9966
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล


ไปอ่านเจอมาเลยเอามาแบ่งปัน


มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่า "Butcher the donkey after it finished his job on the mill." ฆ่าลาเมื่อเสร็จงาน (โม่แป้ง) ซึ่งจะตรงกับในภาษาไทยที่ใช้คำพังเพยที่ว่า "เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" เขาเอ่ยเป็นคำเตือนใจในการทำงานว่า ให้รู้จักเลี้ยงดูคน ให้่รางวัลแก่คนที่เขาได้ทำงานช่วยเหลือตน แม้จะหมดภารกิจนั้นๆ แล้ว ก็ต้องมีความระลึกถึงความดีต่อกัน ไม่ไปทำร้ายเขา แต่ตรงกันข้ามต้องแสดงน้ำใจตอบ ความเป็นคนเอื้ออารีตอบต่อผู้คนที่เขาได้ช่วยงานตนนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง หรือลูกจ้าง เป็นคุณธรรมที่สำคั คนที่ทำดีนั้นควรจะได้ีดี และการส่งเสริมคนที่ทำดีมีประโยชน์นั้น แม้คนๆ นั้นจะไม่มีประโยชน์โดยตรงกับเราต่อไป แต่ความระลึกถึงคุณความดีของเขาและให้การตอบแทนอันควรนั้น จะสร้างคุณค่าส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัของการทำดี

สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเราจะพบว่า มีเจ้านาย หรือเจ้าของกิจการที่อยากให้คนมาช่วยงาน ก็จะพูดจาดี ยอมจ่ายค่าตอบแทนอย่างแพง จ้างเขามาเพื่อให้ได้งาน แต่เมื่อหมดความต้องการแล้ว ก็ผละทิ้งโดยไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไป มากยิ่งกว่านั้น ถ้าเห็นเขามีความสามารถที่สักวันพร้อมจะกลับมาเป็นคู่แข่งได้ ก็จะต้องหาทางทำลาย หรือหยุดโอกาสของเขา ทำให้เขาไม่มีโอกาสเจริก้าวหน้าต่อไป

วัฒนธรรมการค้าและการแข่งขันในโลกยุคใหม่นั้น เป็นการทำให้คนละทิ้งค่านิยมบางอย่างที่ดีแต่เดิมไป และเมื่อคนมีความไม่มั่นใจในอนาคตของตนเอง ก็ไม่อยากทำอะไรอย่างทุ่มเทอย่างสุดใจให้กับองค์กร สำหรับนักบริหาร หรือผู้ประกอบการแล้ว การประพฤติตนอย่างยึดมั่นในคุณธรรม ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมให้คนอุทิศตนให้มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรนั้น เป็นส่วนประสมที่จะนำความสำเร็จมาสู่งานและองค์กรนั้นๆ

http://www.itie.org/eqi/modules.php?name=Journal&file=display&jid=37
วันที่ : 15/10/2014 เวลา : 08:30:56
#1
[Trainee]

หากใครเจอสภาพการณ์แบบนี้ คงเป็นอะไรที่ปวดใจมากสำหรับคนทำงาน น้องๆร่วมอาชีพหลายคนก็เจอแบบนี้มาเหมือนกัน shut eye

วันที่ : 07/12/2014 เวลา : 19:29:55 IP : 110.168.229.15
ทั้งหมด 1 รายงาน