เว็บบอร์ด

Ittpon.ta
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

เอาฮาใช่ม่ะ?

การบริหารจัดการ การกระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงการประสานกับทางผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน หน้าร้าน เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด และประสานงานด้านของการจัดทำโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้การออกสำรวจพื้นที่ทั้งใน
หน้าที่รับผิดชอบ
กทม. และ ตจว. การเยี่ยมเยียนเอเยนต์ ต่างๆ เพื่อรับทราบถึงปัญหา และข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ การรวมเป็นส่วนหนึ่งการตัดสินใจ การจัดทำสินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทางการตลาด เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการบริหารการจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าให้แก่ ตัวแทนจำหน่าย ให้รวดเร็ว และทันระยะเวลาของการวางสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า การตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดทำเอกสารภายในเพื่อให้ทางฝ่ายบริหารทราบถึงทิศทาง และปัญหาเพื่อรับมือ หรือแก้ไขให้ทันเวลา ทั้งนี้ยังรวมถึงการทำงานที่เป็นลักษณะทีม และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่บริษัทกำหนด
gulp smile smirk
วันที่ : 21/06/2015 เวลา : 18:06:31
--ไม่มีรายการ--