เว็บบอร์ด

byllnmin
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

พื้นที่ต้องการทำงาน

ควรเพิ่มพื้นที่ต้องการทำงานให้มากกว่าหนึ่งจังหวัดนะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่ต้องการทำงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครงานแล้วบริษัท
วันที่ : 30/10/2015 เวลา : 19:32:55
--ไม่มีรายการ--