Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ / Web Programmer ( PHP or Javascript ) ด่วน!!!

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

บริษัท อินโนแวลลู จำกัด

1.รับส่งเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ 2.รับส่งสินค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : 8,500 - 12,000 18/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

พนักงานแนะนำสินค้าหน้าบูธ * เพศหญิง * (25,000-30,000 บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขายแนะนำสินค้าหน้าบูธตามสถานที่ต่างๆ **...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 18/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ.30,ภงด.1,3,53 - จัดทำร...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 18/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน

IT Support

บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด

-ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน HW/SW ,...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 43,413รายการ
Graphpic Design / กราฟฟิคดีไซน์

ธานี วัฒนาศิริ

--ออกแบบ Artwork ตามที่ได้รับมอบหมาย --สามารถใ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

IT Support (ด่วนมาก)

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

พูดและ อัด video promote สินค้าของบริษัท และ IT...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

IT Support (ด่วนมาก)

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

พูดและ อัด video promote สินค้าของบริษัท และ IT...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

Technical Support

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ลง driver printer เครื่องถ่ายเอกสารให้ลูกค้่า อ...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 17,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

Technical Support

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ลง driver printer เครื่องถ่ายเอกสารให้ลูกค้่า อ...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 17,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน(ด่วนมาก)

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ลงรายการประจำวัน ทำเอกสารเกี่ยวกับต่างประเทศ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน(ด่วนมาก)

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ลงรายการประจำวัน ทำเอกสารเกี่ยวกับต่างประเทศ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างตรวจสภาพ ตรอ(ด่วนมาก)

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตรวจสภาพ รถยนตร์ และ จักยานตร์ ตามขนส่งกำหนด

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

เสนองาน Printer และ เครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานร...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

เสนองาน Printer และ เครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานร...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง Printer และเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงprinter และ เครื่องถ่ายเอกสารของลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมบำรุง Printer และเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงprinter และ เครื่องถ่ายเอกสารของลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารใน กรุงเทพ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารใน กรุงเทพ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ติดตั้งเครื่องถ่ายเอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ติดตั้งเครื่องถ่ายเอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ลง driver เครื่องถ่ายเอกส...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 18,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ลง driver เครื่องถ่ายเอกส...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 18,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

เข้าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อลูกค้าแจ้ง ทำการ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

เข้าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อลูกค้าแจ้ง ทำการ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

พนักงานขับรถ

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ขับรถส่ง ตลับหมึก เอกสาร เครื่อง Printer และ เค...

เงินเดือน(บาท) : 7,000 - 11,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

พนักงานขับรถ

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ขับรถส่ง ตลับหมึก เอกสาร เครื่อง Printer และ เค...

เงินเดือน(บาท) : 7,000 - 11,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ติดต่อลูกค้าเก่า เพื่อรับรายการซื้อ ติดต่อประสา...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

ติดต่อลูกค้าเก่า เพื่อรับรายการซื้อ ติดต่อประสา...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ผู้จัดการ ช่าง printer และ เครื่องถ่ายเอกสาร

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

จัดตารางงาน ช่าง แก้ปัญหา เรื่อง เครื่อง softwa...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 19/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี บ้านบึง

ทั้งหมด 43,413 รายการ