อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Hero Banner

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 5 โฆษณา | ขนาด : 1920 x 430 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg )

Cover Page

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 5 โฆษณา | ขนาด : 900 x 400 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 100 kb)

Top Page

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 10 โฆษณา | ขนาด : 728 x 90 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Premium Companies

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 8 โฆษณา | ขนาด : 100 x 100 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Express 1

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 4 โฆษณา | ขนาด : 234 x 60 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Express 2

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 12 โฆษณา | ขนาด : 234 x 60 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Top Employer on Job Search

(แสดงผลแบบสไลด์ไม่จำกัดจำนวนโฆษณา | ขนาด : 120 x 60 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Left page on Job search

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 5 โฆษณา | ขนาด : 250 x 250 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

แนะนำงานดี