อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Resume Search

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - บริการค้นหาและจัดส่งใบสมัคร จำนวน 100 ฉบับ
30,900 บาท
รวมสุทธิ
33,063 บาท

VIP

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - ขึ้น JobFair Online Size S จำนวน 2 ครั้ง , Size M จำนวน 1 ครั้ง
  - สามารถดู Resume Quick ได้ 6,000 resume
  - Banner express 1 ระยะเวลา 12 เดือน
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view
20,900 บาท
รวมสุทธิ
22,363 บาท

Premier

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 6 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 6 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 5 User
  - ขึ้น JobFair Online Size S จำนวน 2 ครั้ง
15,900 บาท
รวมสุทธิ
17,013 บาท

Exclusive

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 6 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 6 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 5 User
  *** แถมฟรี JobFair Online Size S จำนวน 1 ครั้ง ***
13,900 บาท
รวมสุทธิ
14,873 บาท

Gold

 • - ระยะเวลา 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
5,900 บาท
รวมสุทธิ
6,313 บาท

Silver

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 10 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 1 ตำแหน่ง
3,200 บาท
รวมสุทธิ
3,424 บาท

Starter

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานได้ 3 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
1,200 บาท
รวมสุทธิ
1,284 บาท