" />

อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Beyond Platinum Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - บริการค้นหา Resume 10 ครั้ง
  - รับฟรี ! Banner express 3 12 เดือน
13,900 บาท
รวมสุทธิ
14,873 บาท

Platinum Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
  - บริการค้นหา Resume 5 ครั้ง
8,900 บาท
รวมสุทธิ
9,523 บาท

Gold Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - บริการค้นหา Resume 3 ครั้ง
5,900 บาท
รวมสุทธิ
6,313 บาท

Silver Package

 • เริ่มต้นประกาศตำแหน่งงานใหม่ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงิน เวลา และตำแหน่งงานของคุณดูโดดเด่น
  - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
3,200 บาท
รวมสุทธิ
3,424 บาท

Starter Package

 • เริ่มต้นประกาศตำแหน่งงานใหม่ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงิน เวลา และตำแหน่งงานของคุณดูโดดเด่น
  - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  - ออนไลน์ได้ 3 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
1,200 บาท
รวมสุทธิ
1,284 บาท