อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Urgent full Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 2 ครั้ง
  - Hero Banner ระยะเวลา 30 วัน
  - Premium Company ระยะเวลา 12 เดือน
  - มูลค่ารวม 220,000 บาท (ลด 80%)

50,000 บาท
รวมสุทธิ
53,500 บาท

Urgent Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง
  - Banner Cover ระยะเวลา 30 วัน
  - Premium Company ระยะเวลา 12 เดือน
  - มูลค่ารวม 81,000 บาท

32,000 บาท
รวมสุทธิ
34,240 บาท

VIP Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 Users
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 views 2 ครั้ง
  - Premium Company ระยะเวลา 12 เดือน

  สิทธิพิเศษใหม่!

  - Banner Hot Jobs 30 วัน (Link Company Profile)

25,900 บาท
รวมสุทธิ
27,713 บาท

VIP

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 Users
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 views
  - Best Company (Banner Express) ระยะเวลา 12 เดือน

20,900 บาท
รวมสุทธิ
22,363 บาท

Premier

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 5 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 5 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 5 User

15,900 บาท
รวมสุทธิ
17,013 บาท

Exclusive

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงาน 400 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 3 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง

13,900 บาท
รวมสุทธิ
14,873 บาท

Gold Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงาน 200 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 5 ตำแหน่ง
  - Facebook 1 ครั้ง ยอดการเข้าถึงสื่อ 5,000 view
  - Best Company ระยะเวลา 3 เดือน

7,900 บาท
รวมสุทธิ
8,453 บาท

Gold

 • - ระยะเวลา 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงาน 200 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง

5,900 บาท
รวมสุทธิ
6,313 บาท

Silver

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 10 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงาน 200 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 1 ตำแหน่ง

3,200 บาท
รวมสุทธิ
3,424 บาท

Starter Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานได้ 3 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงาน 200 ฉบับ/วัน
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง

2,200 บาท
รวมสุทธิ
2,354 บาท