อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Easy SMS

Multi-user

  • เพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ให้องค์กรของท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการในการหาผู้สมัครงานได้อย่างทันท่วงที

    ระยะเวลาใช้งาน ขึ้นอยู่กับอายุของ Package ที่ผู้ประการใช้บริการ ปัจจุบัน
1,000 บาท