" />

อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Walk in interview 1

 • - Cover Page 15 วัน
  - Top Page 30 วัน
  - Landing Page 30 วัน
  - E-News 50,000 ฉบับ
52,500 บาท
รวมสุทธิ
56,175 บาท

Walk in interview 2

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 15 วัน
  - Landing Page 15 วัน
  - E-News 25,000 ฉบับ
30,000 บาท
รวมสุทธิ
32,100 บาท

Walk in interview 3

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 7 วัน
  - Landing Page 7 วัน
  - E-News 10,000 ฉบับ
25,875 บาท
รวมสุทธิ
27,686 บาท

Walk in interview 4

 • - Top Page 15 วัน
  - Right Page 30 วัน
  - Landing Page 30 วัน
  - E-News 20,000 ฉบับ
31,875 บาท
รวมสุทธิ
34,106 บาท

Walk in interview 5

 • - Top Page 7 วัน
  - Right Page 15 วัน
  - Landing Page 15 วัน
  - E-News 8,000 ฉบับ
27,625 บาท
รวมสุทธิ
29,559 บาท