Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Engineer

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- Investigate market, find new customers and an...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเบิกจ่ายสินค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ธุรการ

บริษัท ตระกูลใหญ่ ก่อสร้าง จำกัด

- จัดทำเอกสารต่างๆ - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 824รายการ
หัวหน้าส่วนสรรหา ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผนและดำเนินการสรรหาพนักงานตามนโยบายบริษั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนขนส่ง

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผน และบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าส่วน R&D

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ล่ามภาษาพม่า

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. ทำรายงาน แปลเอกสารภาษาพม่า 2. ติดต่อประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. ตรวจเช็ค ทำความสะอาด หรือประสานงานซ่อมบำรุงร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1.ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก ให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำจังหวัดนครปฐม)

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. ควบคุุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -ว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการฝ่ายขายไส้กรอกและลูกชิ้น

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งยอดข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

- จัดทำใบวางบิล - ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้ - จั...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Telesales

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และประสานงานขายให้ข้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ IE

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ดำเนินงาน ตามนโยบาย/แผนงานขายสินค้าของบริษัท ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกพิมพ์

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต งานพิมพ์ ให้เป็นไปต...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่เปิดบิลขาย

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ดูแล รับผิดชอบการเปิดบิลขายประจำวันด้วยความถู...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Merchandiser

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อส่งงานตัวอย่าง และงาน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

สโตร์ หรือธุรการก่อสร้าง

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด

ดูแล และบริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม บางเลน

Sales Executive (ประจำจังหวัด นครปฐม)

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด

งานประจำ -นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

บันทึกบัญชี รับ-จ่าย รายงานเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

Marketing Manager

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

1. กำหนดนโยบาย แผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ของบริษั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

- พิมพ์ พรบ. - แจ้งประกัน (บริษัทประกัน) - ติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

ผู้บริหารงานบริการ SA (เจ้าหน้าที่รับรถ)

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

1.บริการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และบริหารงานด้านคอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

พนักงานการเงิน

โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด

- ทำใบสำคัญจ่าย - จัดเก็บเงินค่ารถเข้าซ่อมและเป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 824 รายการ