Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

ช่างควบคุมเครื่องเป่าขวดพลาสติก

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,712รายการ
พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท ลีดเดอร์ วิงส์ จำกัด

- ให้ข้อมูล และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่าน ทางโทรศัพท์และอีเมล์ - เตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทาง ผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อสงสัยของลูกค้า - เก็บรวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยว...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่ประสานขายต่างประเทศ

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

-ประสานงานและอัพเดทชิปเม้นส่งออกระหว่างปรเทศทั้งภายในบริษท ลูกค้า หรือบุคคลที่ต้องประสานงานด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่่ทางบริษัทได้กำหนดได้ -ติดตามพร้อมแจ้งสถานะชิปเม้นการส่งออกพร้อมทั้งประสานงานระหว่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

ONLINE MARKETER

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

-วางแผน ออกแบบ และจัดทำกิจกรรมทางการตลาด ช่องทางการสื่อสาร การโฆษณา การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ -ติดต่อประสานงานด้านการตลาด การโฆษณา ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก -ออกแบบ จัดทำข้อมูล รูป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา-เคมี(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40) **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ความต้องการของตลาด และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน การจัดทำมาตรฐานวิธีการผลิต การตรวจสอบ การวิจัยทดสอบวัต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

ผู้จัดการแผนกผลิต ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.35 **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต วางแผนการใช้กำลังคนเครื่องจักรและวัตถุดิบ ประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงเรื่องการเตรียมเครื่องจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับแผนกประกันคุณภาพเพื่อให้ได้ตามมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

ดูแลและควบคุมเอกสารระบบ ISO /GMT โครงการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประสานงาน / ติดตามงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนบางนา - ตราด กม.35

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

จัดทำใบสำคัญทั่วไปที่เกี่ยวข้องด้านจ่าย จัดทำรายงานเจ้าหนี้การค้ารายตัว ตัดจ่ายชำระหนี้-เจ้าหนี้การค้า (PP) สร้างสมุด Cheque/ทะเบียนจ่าย Cheque ใน ERP เพื่อตัดชำระหนี้ ลงบันทึกบัญชีตั้งเบิกเงินมัดจำใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Mixing ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนบางนา - ตราด กม.35

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

จัดทำแผนการผสมให้สอดคล้องกับแผนการผลิต วางแผนและจัดเตรียมการผสม โดยใช้คน และเครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

ผู้จัดการแผนกนำเข้า-ส่งออก(ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการ 40)

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

รับผิดชอบงานด้านการตลาดและขายต่างประเทศทั้งหมด การเปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ รวมถึงการบริการหลังการขาย ตั้งเป้าการขาย ควบคุมและประสานงานการจัดทำเอกสารเพื่อส่งออกสินค้าให้ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(ปฏิบัติงานโรงงาน กม.35)

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

- สรรหา รวบรวมใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือก,ดำเนินการเตรียมเอกสารจ้างงาน, ดำเนินการจัดเตรียม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดตามผลการทดลองงานเพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

System Administrator ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.35 **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ดูแลระบบ CCTV ระบบโทรศัพท์ และดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

ผู้จัดการขาย(ต่างจังหวัด)

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

-รับผิดชอบการขายพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด -ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -ควบคุมการเก็บหนี้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพ **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

-ทำเอกสารระบบ คุณภาพต่างๆ เช่น ISO , HACCP , GMP อื่นๆ ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปได้ดี พร้อมทั้งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน ระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานที่โรงงาน กม.35 **เงินเดือนตามตกลง**

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

ควบคุมการตรวจรับและตรวจสอบพร้อมทั้งประกันคุณภาพวัตถุดิบ สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Officer)

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

-ควบคุมการจัดกิจกรรมในแต่ละงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน -ติดตามและเตรียมสินค้าที่ใช้จัดกิจกรรม รวมทั้งจัดกิ๊ฟเซ็ทให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน -เตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เรีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

หัวหน้าหน่วยผลิต

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด

ติดตามกำกับดูแลการผลิตและบุคลากรในหน่วยผลิต โดยตรวจสอบให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปรับปรุงงานในส่วนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกผลิต และดำเนินกิจกรรมต่างๆและงานอื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

หัวหน้าหน่วยสร้างและพัฒนา

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด

กำกับ ดูแล ควบคุมและวางแผนระบบการปฎิบัติงานของหน่วยงานสร้างและพัฒนาทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกวิศวกรรมและของบริษัท โดยติดตามและประเมินผลการทำงานบุคลากรของหน่วยงานสร้างและพัฒนารายงานต่อผู้บังคับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด

ปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรส่วนงานไฟฟ้าและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่หน่วยงานไฟฟ้ารับผิดชอบตามแผนงาน และปฎิบัติงานประจำวันจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นให้เป็นที่เรียบร้อยและถูกต้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

เจ้าหน้าที่เกษตร

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด

ดูแลควบคุม การรับวัตถุดิบมันฝรั่งเข้าโรงงาน การขนย้ายและจัดเก็บ การสุ่มมันฝรั่งให้ถูกต้องทั้งจำนวน คุณภาพ เพื่อจ่ายใช้ผลิต บันทึกและตรวจสอบรวบรวมบัญชีส่งเสริมการผลิตมันฝรั่งสด รายงานการจ่ายและสถานะมัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ทั้งหมด 38,712 รายการ