Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขายประจำบูธ (เพศชาย) (1,000 บาท/วัน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

ผู้แทนสินค้า หรือผู้แทนออนไลน์

Bon-Song

- นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นผู้แทน ให้แก่ร้า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 21,000 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (AE.) ขายงาน Inkjet

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

เสนอขายงานพิมพ์ Inkjet แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Exclusive / Marketing

rumPUREE

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 14/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขา พระราม 2 ด่วน !!!

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำหน้าที่ในคียข้อมูลใบขนส่งสินค้าของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,599รายการ
เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยง สำนักบริหารอาคารและทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ให้บริการจัดเลี้ยง สำหรับผู้บริหาร บุคคลากร แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่การตลาดฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ทำการตลาดรอบด้านให้แก่หน่วยงานบริการวิชาการหรื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร iMTM (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของหลักสูตร iMTM -ด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัคร(ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรแก่นักเรียน อาจารย์และผู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน สำนักแนะแนวและรับสมัคร(เดินทางต่างจังหวัดได้)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-บันทึกข้อมูลใบสมัครลงระบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน-ภายนอก -ด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิต PIM

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-จัดทำแผนพัฒนา แผนประจำปีของโรงเรียน ฯ -วางระบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกฎระเบียบด้านงานวินัยนักศึ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile Application & Web Application)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในรูปแบบ Mobile App...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารกฎหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-กำกับ ดูแล การจัดทำสัญญาของสำนัก การต่อสัญญา แ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานการตลาดบัตรเครดิต (สาขา Central รัตนาธิเบต / Central เวสเกรต สัมภาษณ์ รู้ผลเริ่มงานทันที)

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

-ออกบูทประจำพื้นที่สาขา -แนะนำบัตรเครดิตให้กับล...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 30,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. ควบคุม บริหาร กำกับดูแลงานบัญชีทั้งระบบ ให้ส...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 50,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 26,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขับรถโฟค์ลิฟ

เรย์ บิสซิเนส(ประเทศไทย)จำกัด

-ขับรถโฟคลิฟยกสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,500 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

IT Sale Engineer

อินฟินิกซ์ โซลูชั่น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Sales Exclusive

อินฟินิกซ์ โซลูชั่น

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอม...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Operation support)

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.ประสานงานจัดซื้อปฏิบัติการ 2.ประสานงานสินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Audit)

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1. ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 2. บริ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Loss Prevention

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.สอบถามหาข้อเท็จจริงจากพนักงานกรณีเกิดเหตุทุจร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการแผนก - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.บริหารจัดการสินค้าใหม่สินค้ายกเลิกขายและสต็อค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ล่าม-ผู้ช่วย (คนญี่ปุ่น)

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.แปลการประชุม การสนทนาทั่วไป 2.แปลเอกสารบ้างตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

นักวิเคราะห์ทางบัญชี

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.จัดทำ Model/Feasibility/Simulation 2.วิเคราะห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Planning)

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1.วางแผน วิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกสินค้าในเชิง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนก ค่าจ้าง (Payroll)

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

1. รับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง Payroll พนักงานสำนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 2,599 รายการ