Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขายภาคใต้

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด

- ติดต่อและนำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าในตลาด ตลอดจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพิมพ์ (Digital Print)

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-ควบคุมเครื่องพิมพ์ , ดูการทำงานของเครื่องพิมพ์...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,200รายการ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามเวลาที่ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย และการสื่อสาร การสรร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพการผลิต

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- กำหนดแนวทางร่วมกับ หัวหน้าแผนก,หัวหน้าหน่วยผล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HAC...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Operation Director

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

Management of SCM, Production, MT, R&D, QA depa...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ 2.จัดเตีรยมเอกสาร 3.ศึก...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Stock Officer (ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.งานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2.จัดส่งสินค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

BioScience Animal Health Co., Ltd.

(ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร) 1.รับ-เก็บ-จา่ย สินค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-วายริ่งสายไฟ (ตู้คอนโทรล)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า ( PLC )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-เขียนโปรแกรม PLC และ Estimator อุปกรณ์สำหรับงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลการขายเบื้องต้นกับล...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

วิศวกรไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-งานติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า -งานออกแบบระบบแสงสว่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Sales Engineer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -รับผิดชอบงานขาย Proj...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าช่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ควบคุมงานทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ดูแลงานติด...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

** รับสมัคร PC Toshiba ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Makro สาขาสมุทรสาคร**

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

รายละเอียดงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

***รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำ HOME PRO สาขา มหาชัย***

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

รายละเอียดงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

***รับสมัครพนักงาน PC ขาย โทรทัศน์ SKYWORTH ประจำ LOTUS สาขา กระทุ่มแบน***

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

• เสนอขายสินค้าประเภทโทรทัศน์ และแนะนำวิธีการใช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ทั้งหมด 1,200 รายการ