Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขับรถประจำบริษัทฯ

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน - ดูแลคุณภาพอาหาร และสินค้าให้ได้มาตรฐาน

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,826รายการ

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ช่างเทดนิค

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1.ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ 2. ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ /สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 3.รักงานบริการและมีมนุยสัมพันธ์ที่ดี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว

พนักงานสโตร์ \\\"ด่วนมาก\\\"

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ทำการรับและเบิกจ่ายสินค้า ตัด Stock สินค้าแต่ละวันของบริษัท นับ Stock ประจำเดือน ทำรายงาน Stock ทำอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

พนักงานขาย Sale Representative (กทม และ ประจำภาคตะวันออก/อีสานล่าง) \\\\\\\\\\\\\\\\

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์การแพทย์ ทั้ง ในเขต กรุงเทพฯ และ ต่างหวัด (ประจำกรุงเทพฯ, ประจำภาคอีสานล่าง และภาคตะวันออก ) ผู้แทนจะได้รับเงินเดือน, ค่าที่พัก ,ค่าพาหนะ ,ค่าเสื่อมรถ, ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าค...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

Product Specialist ***ด่วน***

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1. วางแผนและวิเคราะห์การตลาด 2. อบรมและให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 3. ออกตลาดเพื่อปิดการขายกับพนักงานขาย 4. งานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 5. งานอื่นๆตามมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานฝึกอบรม * รับสมัครด่วน*

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร - ควบคุมการจัดฝึกอบรมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม โดยจะต้องดำเนินการจัดทำและยื่นขออนุมัติในแต่ละหลักสูตรกับก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการสาขาต่างจังหวัด (นครสวรรค์)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-จัดหาตัวแทนรายใหม่และเยี่ยมเยียนตัวแทนรายเก่า -เพิ่มยอดขายและติดตามเก็บเบี้ย เป็นตัวกลางระหว่างบริษัท-ตัวแทน โดยแจ้งนโยบายของบริษัทฯ ให้กับตัวแทนพร้อมแจ้งปัญหา -ผลการดำเนินงานของตัวแทนต่อบริษัท ตรวจส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์ เมือง

ผู้จัดการแผนกการเงิน Finance Manager

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- จัดทำ Clash Flow - บริหารจัดการเงินให้เกิดสภาพคล่อง - นำเสนอและวิเคราะห์สถานะการเงิน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน - หาแหล่งเงินทุนโดยติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ - ติดตามเบี้ยให้อยู่ใน Credit ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานแผนและนโยบายอาวุโส Senior Planning and Policy Officer

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนการรวบรวมข่าวสารประกันภัยและการประกันวินาศภัยสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจบริษัท - จัดทำรายงานสนับสนุนบทวิเคราะห์ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทและรายงานวัดผลงานมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst ** รับสมัครด่วน **

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1) ดำเนินงานการรวบรวมและสรุปความต้องการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ 2) ดำเนินงานการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบและเป็นระบบ 3)...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานการเงิน Finance Officer รับสมัครด่วน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-ติดตามหนี้ -จัดส่งกรมธรรม์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Programmer (รับสมัครด่วน)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- พัฒนาระบบงานในบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด - เพื่อดูแลระบบงานให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก - เพื่อดูแลความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Compliance (รับสมัครด่วน)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กำกับดูแลเรื่่องกฏหมาย ปปง. รวบรวมข้อกฏหมายและข้อบังคับต่างๆของ กลต.คปภ.และ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดใช้ - จัดทำรายงานและประชุมผู้ถือหุ้น - งานอื่่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานเสิร์ฟ , ต้อนรับ , สจ๊วต (ประจำ ZEN Tower ติดกับ Central Word)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ปฏิบัติงานร้านอาหาร Zenz ( ห้าง Zen Tower ติดกับ Central Word) - บริการความสะดวกภายในร้านอาหาร > เสิร์ฟ > ต้อนรับ > ล้างจาน ฯลฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานตรวจสอบภายใน (รับสมัครด่วน)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-จัดเตรียมข้อมูล ศึกษาคู่มือการทำงาน ตรวจสอบระบบงานของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้างาน - งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พยาบาลสินไหม (รับสมัครด่วน)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบเอกสารการวางบิลค่ารักษาพยาบาล - ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์และความคุ้มครอง - อนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย สุขภาพ อุบัติเหตุ และเจรจา ค่ารักษาพยาบาลในการจ่ายสินไหม - ตรวจสอบและติดตามประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการแผนกรับประกันภัยรถยนต์

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการแผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี ** รับสมัครด่วน**

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รวบรวมรายการรับ จ่ายประจำวัน ของบริษัท - ตรวจสอบและปิดงบบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานประชาสัมพันธ์

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร -ควบคุมงานกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการขององค์กร -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประกันภัยต่อ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รวบรวมข้อมูลรับ-จ่ายและปรับปรุงเบี้ยประกัน - จัดทำ Placing Slip Treaty Wording บันทึกเงื่อนไขสัญญาเข้าระบบ - ติดต่อประสานงานกับ Reinsure/Broker ติดตามทวงถามเงินค่าเบี้ยและค่าสินไหมรับคืน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผุ้จัดการสาขาคลองหลวง

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-จัดหาตัวแทนรายใหม่และเยี่ยมเยียนตัวแทนรายเก่า -เพิ่มยอดขายและติดตามเก็บเบี้ย เป็นตัวกลางระหว่างบริษัท-ตัวแทน โดยแจ้งนโยบายของบริษัทฯ ให้กับตัวแทนพร้อมแจ้งปัญหา -ผลการดำเนินงานของตัวแทนต่อบริษัท ตรวจส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่บัญชีแผนงาน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ปิดงบบัญชี - ทำแผนงานบัญชี - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาวงศ์สว่าง)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัว ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาวงเวียนใหญ่, สาขาสีลม, สาขาวังบูรพา)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัว ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ทั้งหมด 38,826 รายการ