Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานคลังสินค้า สาขารังสิต (ทำงานกะกลางคืน ค่ากะ 100 บาท)

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

1. โหลดสินค้าขึ้นรถเพือทำการส่งสินค้า 2. คัดแยก...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

ช่างอาคาร

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

ดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,น้ำประปา,อื่น ๆ ภายในอา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS FIBRE กรุงเทพ ( สาขา ประเวศ-สวนหลวง )

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

ลักษณะงาน 1.วางแผนการทำตลาดเป็นทีม 2.ออกทำตลาดใ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 50,000 22/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

วิศวกรรมโยธา

บริษัท คาร์ลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่หลัก ( Key Responsibilities ) 1. บริหาร...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 11/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขารังสิต (คลองหลวง 21)

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , คลองหลวง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,205รายการ
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)

1.จัดระบบการปฎิบัติงานแผนกคลังสินค้าให้ได้ตาม K...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่เทคนิคการเย็บ

บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)

เย็บชุดชั้นใน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าหมวดเย็บ

บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมดูแลงานเย็บให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วางแผน/บริหาร/ควบคุม-การจัดการงานคลังสินค้า ควบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sales EngineerSales Manager (งานขายประเภทงานกระจก อลูมิเนียม)

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ดูแลการวางแผน บริหารงานขายในส่วนของธุรกิจงานกร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 55,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Engineer

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

วิเคราะห์และออกแบบระบบวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดกับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Junior Programmer

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

เขียนและพัฒนาโปรแกรมภายในองค์กร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ประสานงานลูกค้า(จีน,ญีปุ่น,ไทย)

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจีน ไทย ญี่ปุ่น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.งาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Supervisor (ควบคุมคุณภาพ)

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ควบคุมและวางแผนการดำเนินการด้านคุณภาพ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Asst. Account

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี -สามารถสื่อสารภาษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ล่ามภาษาอังกฤษ

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ล่ามภาษาอังกฤษแปลเอกสาร สื่อสารกับชาวต่างชาติใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ล่ามภาษาจีน(ด่วน)

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขาให้กับผู้บริหาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ERP Developer

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

Develop Internal Program and ERP System follow ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Customer Service

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าที่มา Audit ติดต่อล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการเคมี LAB

skycolour

-ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการผลิต -ควบคุมเครื่องจัก...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ QC Test ชิ้นงานพลาสติก ( LAB )

skycolour

วางแผนและทบทวนใบสั่งงาน , ใบสั่งผลิต วิเคราะห์ช...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 17,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เซลล์ขายและติดตามลูกค้า

skycolour

1.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและสำนักงาน 2.หาล...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท.คลังสินค้า

skycolour

-ติดตามงาน -ตรวจเช็คยอดวัตถุดิบและสินค้าของบริษ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

skycolour

*ตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

skycolour

ดูแลรักษาความสะอาดภายในออฟฟิต

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าต้นแบบ

skycolour

วางแผน วิเคราะห์งาน ออกใบรับประกันคุณภาพสินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 15,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนังงานฝ่ายผลิต ( เม็ด และ สีผงผสมพลาสติก )

skycolour

- ควบคุมเครื่องจักรให้ผิตสินค้าตามเป้าหมายที่ตั...

เงินเดือน(บาท) : 8,500 - 20,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยกุ๊กอาหารญี่ปุ่น(ครัวร้อน) ประจำสาขา 17 สาขา (ใกล้บ้าน กทม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครราชสีมา)

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

- ดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามที...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,205 รายการ