Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Telesale (พนักงานขายทางโทรศัพท์) ด่วนมาก!!!!!

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด

- ติดต่อลูกเค้าเก่า-ใหม่ ของบริษัทฯ ในเขตความรั...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

พนักงานเคลียร์แบบ

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

เคลียร์แบบก่อสร้าง ทำช้อปดรออิ้ง

เงินเดือน(บาท) : 28,500 - 32,500 13/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดบีโอคิว งานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างบ้าน

เงินเดือน(บาท) : 27,000 - 32,000 13/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

B2S สาขา เซนทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานขาย (รายได้รวมมากกว่า 11,000 บาท)

บีทูเอส จำกัด

B2S สาขา เซนทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ รับสมัครพนักง...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 04/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 37,976รายการ
ผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน -...

เงินเดือน(บาท) : 28,000 - 35,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเห...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Manager)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ดำเนินการเขียนบทความ บทสัมภาษณ์ ส่งข่าวประชาส...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 36,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจต้นฉบับ และ Artwork หนังสือเรียนสุขศึกษาแ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

-กำหนดทิศทาง นโยบาย ดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้ในการ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 33,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 33,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

Digital Marketing

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. จัดทำและพัฒนาการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 34,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร (HRD) ด่วน!

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรม และดำเนินก...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 - 40,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1) วางแผนการผลิต โดยจัดทำแผนงานการผลิต, งบประม...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานให้อยู่ภายใต้กฏระเบี...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 23,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- สามารถจัดฝึกอบรมตามภูมิภาคเพื่อสร้างความสัมพั...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการภาคการขาย (ทุกภาค)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานขาย (Education Advisor)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 35,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล (HR Manager)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 37,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ขับรถยนต์ส่วนตัว และรถตู้รับ-ส่ง ให้ผู้บริหาร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. ตรวจสอบควมถูกต้องของเอกสารประกอบทางบัญชี ก่อ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและสำนักงาน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- รับโทรศัพท์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร - ติดต่อป...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 18,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Web Programmer) *รับสมัครด่วน*

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เน้นการพัฒนา Back-end Web Developer และการ upda...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานขายสื่อการเรียนการสอน (Education Advisor)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 35,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

บริษัท เดอะ สไปเดอร์ จำกัด

1. ดูแลบิลค่าใช้จ่ายในออฟฟิต ให้จ่ายตามวันที่กำ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

บริษัท เดอะ สไปเดอร์ จำกัด

1. จัดทำใบงานให้กับแผนกต่าง ๆ 2. update และตรว...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังวัตถุดิบ

บริษัท เดอะ สไปเดอร์ จำกัด

1. จัดงาน ตรวจนับ เก็บบันทึกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

บริษัท เดอะ สไปเดอร์ จำกัด

1. บันทึกรายการสินค้ารับเข้า-จ่ายออก 2. จัดออเด...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์/Graphic Designer ด่วน+++

บริษัท เดอะ สไปเดอร์ จำกัด

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (ออกแบบลาย) 2. Approve แ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

ทั้งหมด 37,976 รายการ