Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Call Center ประจำทีม AIS Fibre จำนวน 15 อัตรา

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- ให้ข้อมูลการสมัคร / ตรวจสอบพื้นที่ / เงื่อนไ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

1) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

ล่ามภาษาจีน

meko clinic

- แปลภาษาไทย , จีน , อังกฤษ - ดูแลสื่อโฆษณา - ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,605รายการ
ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด

1.ประสานงานด้านการขาย ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ 2.จ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

เจ้าหน้าที่ออกแบบป้าย,ออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด

1.ออกแบบกราฟฟิคงานป้ายโฆษณา ป้ายInkJet ป้ายไวนิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

Graphic Design, เจ้าหน้าที่ออกแบบป้าย

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด

1.ออกแบบกราฟฟิคงานป้ายโฆษณา ป้ายInkJet ป้ายไวนิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

ธุรการบัญชี

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด

พนักงานมีหน้าที่ 1. จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี เพื...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

Sales Executive – Refrigerants

บริษัท บี เอ็น เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• Sales and marketing of Refrigerants and brand...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

วิศวกร Forging

บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด

- ดูแลการทำงานของระบบ Forging

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางเสาธง

ผุ้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด

- วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการลิต (คุณภาพ ,...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางเสาธง

Maintenance Engineer

บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด

- ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางเสาธง

เลขานุการ

บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด

ติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Sales Executive – Industrial Gases

บริษัท บี เอ็น เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• Sales and Marketing of Industrial Gas and bra...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Legal Counsel or Officer

Bangkok Flight Services

Legal Counsel or Officer To handle legal and co...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Cargo Document Runner

Bangkok Flight Services

ลักษณะงาน -ขับรถรับ-ส่งเอกสารคลังสินค้าไปข้างเค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Administration Agent

Bangkok Flight Services

To be responsible for in house & external phone...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Front Cashier

Bangkok Flight Services

ลักษณะงาน • ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดประจำวัน • จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร (Sorter)

Bangkok Flight Services

ลักษณะงาน • คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตาม...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

HR Relations Officer (Employee Relations)

Bangkok Flight Services

Responsibilities: • Provide HR service and advi...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Security Administrator

Bangkok Flight Services

• Responsible for AOT and BFS badge issue to se...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Command and Control Centre Shift Manager

Bangkok Flight Services

To coordinate, monitor and report Ramp Operatio...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

Management trainee

Bangkok Flight Services

To attend and successfully complete the managem...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

พนักงานรับ-ส่งอากาศยาน (Marshaller)

Bangkok Flight Services

เจ้าหน้าที่ รับ – ส่งอากาศยาน สื่อสารกับนักบิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Loader)

Bangkok Flight Services

ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง และคัดแย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานขับรถลากจูงอุปกรณ์ (Logistic Operator)

Bangkok Flight Services

ลักษณะงาน • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานประสานงาน งานบริการภาคพื้น ( Turn Around Coordinator (TRC)

Bangkok Flight Services

Responsibilities • Responsible for a safe, secu...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)

Bangkok Flight Services

Responsibilities • Prepare Loading Instruction ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานวางแผนงานบริการภาคพื้น (Planner)

Bangkok Flight Services

• ดำเนินการวางแผนล่วงหน้าด้านการกำหนดกำลังคน โด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ทั้งหมด 2,605 รายการ