Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Assistant Marketing Manager

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

- Analyze and do the business plan for respons...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่

หัวหน้าช่างเทคนิค (Technical Support Supervisor)

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

1. ควบคุม กำกับดูแลการตรวจวัดคุณภาพแบตเตอรี่ให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่

พนักงานคลังสินค้า - เพศชาย

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

- ดูแลสินค้าพร้อมสต็อกสินค้าภายในคลังสินค้าบริเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

- ดำเนินการด้านวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มสิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 42,855รายการ
ผู้แทนขาย Feed Intregated

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย 2.ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจนับ และจัดเตรียมสินค้า

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.นับสินค้า และจัดเตรียมสินค้า ให้คนขับรถส่งของ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ 2.จัดเตีรยมเอกสาร 3.ศึก...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

(ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร) 1.รับ-เก็บ-จ่าย สินค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ปฎิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

Technical sale Supervisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed M...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกบัญชี

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ปฎิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

Sales Representative (เครื่องมือแพทย์)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 2.เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Product Planning

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. ร่วมพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำการวิจั...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

Product Planning

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. ร่วมพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำการวิจั...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ปฎิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วิเคราะห์ระบบ ดูแลระบบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

นักศึกษาฝึกงาน

Growy Group

ต้องการพนักงานขายสินค้าของเล่นเด็ก ทำงานในห้างส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

Packing/ QC พนักงานแพ็คกิ้ง คิวซี [2]

SKpiercing

• ลักษณะ งาน บรรจุ/แพคสินค้าลงกล่องเพื่อส่งไปยั...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 11,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Customer Service

GRAND INTER LOGISTICS CO.,LTD.

ติดต่อ ทำเอกสารกับสายเรือ ดูแลและบริการงานเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

CS

GRAND INTER LOGISTICS CO.,LTD.

ติดต่อทำเอกสารกับสายเรือ ดูแลและบริการงานเอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Customer Service

GRAND INTER LOGISTICS CO.,LTD.

ติดต่อ ทำเอกสารกับสายเรือ ดูแลและบริการงานเอกส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

HR Administrator (Urgently Required)

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ด้านเงินเดือน - จัดทำและตรวจสอบเงินเดือน ผ่านระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

HR Administrator (Urgently Required)

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ด้านเงินเดือน - จัดทำและตรวจสอบเงินเดือน ผ่านระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Barista พนักงานประจำสาขา River city

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

- ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกค้าที่มาใช้บ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 20/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์

ทั้งหมด 42,855 รายการ