“ไม่อยากเป็น HR ที่ย่ำอยู่กับที่” ต้องทำงานอย่างไร ?

  • 12 ธ.ค. 2561
  • 628

การทำงานในวิชาชีพ HR ให้ก้าวหน้านั้น ผมเชื่อว่านับเป็นสิ่งที่เหล่า HR ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทุกคนต่างต้องการกันทั้งนั้น เพียงแต่การที่จะทำงานในวิชาชีพหนึ่งใด หรือในวิชาชีพ HR (ก็ไม่เว้น) ให้ไปถึงสภาวะนั้นได้ นอกจากจะต้องอาศัยการมีพื้นฐานความรู้ในบรรดางาน HR ทุกขอบข่ายงานอย่างกระจ่างแล้ว ยังต้องฝึกปรือมุมมอง และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ตัวเองเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปในทางที่อาจจะเต็มไปด้วยขวากหนามความไม่รู้ (อวิชชา) ที่ท้าทายความสามารถอยู่ข้างหน้า

 

“การทำงานในวิชาชีพ HR ให้ก้าวหน้านั้น....... นอกจากจะต้องอาศัยการมีพื้นฐานความรู้ในบรรดางาน HR ทุกขอบข่ายงานอย่างกระจ่างแล้ว ยังต้องฝึกปรือมุมมอง และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ตัวเองเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่น....”

 

ต่อไปนี้คือเรื่องที่ขาดมิได้ที่จะต้องคิดและลงมือไขว่คว้าหาเข้าตัวเองให้ได้

 

1.เลือกทำงานกับองค์กรที่สนับสนุนงาน HR

การเลือทำงานกับองค์กรก็เปรียบได้กับการเลือกโรงเรียนที่จะเรียน สมัยที่เราเป็นเด็กหรือยังเป็นนักศึกษา การได้เข้าโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียง ย่อมหมายถึงการที่เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้ออำนวยกับการเรียนรู้ มีครูเก่ง อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับหลักสูตร หากเรามีความตั้งใจ ผลการเรียนย่อมไม่ต่ำกว่าที่คาดหมายไว้เป็นแน่ 

องค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนงาน HR อย่างแท้จริงก็เช่นกัน ย่อมจะมีทั้งงบประมาณและสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน HR ให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างเพียงพอ ขณะที่หาก HR ยังขาดความรู้และทักษะในเรื่องใด ก็มักจะส่งเสริมให้ HR ได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเองในวิธีการต่าง ๆ แบบแม้จะประหยัดแต่ก็ยอมลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า ผิดกับองค์กรที่ไม่สนับสนุน HR เป็นเรื่องเป็นราว คนทำงาน HR อาจจะตกอยู่ในอารมณ์ “อยู่ทำงานไปวัน ๆ” ได้ง่ายๆ  ยิ่งหาก HR ไม่คิดพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ โอกาสจะย่ำกับที่ก็จะมีมากไปตามส่วน

 

2.เลือกทำงานกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับงาน HR

เลือกทำงานกับผู้บริหาร ผู้นำองค์กรหรือผู้นำ HR ที่เขาสนใจงาน HR อย่างจริงจัง ย่อมช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น มีโอกาสผลักดันงานได้ดีขึ้น คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือ SCG ท่านเคยตอบข้อคำถามที่นิสิตหลักสูตร MBA-HR ของศศินทร์ที่ถามว่า “จะทำอย่างไรดีหาก CEO ไม่เห็นความสำคัญของงาน HR และ HR ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ CEO สนับสนุน ?” ท่านตอบว่า “น่าจะเปลี่ยนไปทำงานกับองค์กรอื่นที่ CEO ให้ความสำคัญกับงาน HR ดีกว่า”  อันนี้น่าคิดนะครับ     

 

3.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กร

การมุ่งมั่นจริงจังและใส่ใจทำอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ จะช่วยให้พนักงานในองค์กรได้เติมเต็มศักยภาพที่มี ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างยิ่งยวด และยังจะช่วยให้ HR  ได้รับการชื่นชมยอมรับจากเหล่าพนักงานมากขึ้นอีกด้วย

 

4.เป็น Partner ที่สนับสนุน Line Manager

ด้วยการทำให้ Line Manager ซึ่งก็คือผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกแผนกเข้าใจและยอมรับว่า การจัดการบริหารคนเป็นหนึ่งในหน้าที่งานของเขาด้วย และ HR นั้นมีบทบาทหลัก คือ การสนับสนุน ให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนา และธำรงรักษาพนักงานทุกคนในภาพรวม ขณะที่หน้างานล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องจัดการโดย Line Manager ทั้งสิ้น  

 

5.เรียนรู้และทำงานแบบมีกลยุทธ์

โดยการเรียนรู้เพื่อทำงานที่มากคุณค่า เช่น การสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กร , การบริหารพนักงานเก่าใหม่ในช่วง M&A  , การบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity Management) , การวิเคราะห์และจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (HR Analytics) เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับงาน HR เฉียบคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

6.ทำความเข้าใจธุรกิจขององค์กร

ไม่ใช่งานด้านการขายและการตลาดหรอกนะครับ ที่จะต้องทำความเข้าใจธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียว งาน HR หลังบ้านก็จำเป็นต้องรู้จักธุรกิจขององค์กรไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันมากนัก เพราะอย่างน้อยที่สุด การรู้จักองค์กรหรือรู้จักธุรกิจขององค์กร ก็ช่วยให้วางแผนงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต้องเข้าใจกันเสียหน่อยว่า ยุคนี้เป็นยุคสมัยที่ HR จะต้องเน้นการสร้างผลงานด้วยการสนองตอบการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของคนทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดที่สุด ซึ่งทางหนึ่งที่ HR อาจจะทำก็คือ การติดสอยห้อยตามฝ่ายขายและการตลาดไปพบกับลูกค้าภายนอกบ้างในบางโอกาส พร้อมกับอย่าลืมที่จะติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในธุรกิจขององค์กรของเรา

 

HR ที่ทำงานแบบนี้ได้ โอกาสก้าวไกลก็จะไม่ห่างจากท่านสักเท่าใดเลยล่ะครับ 

 

รวมเรื่องราวน่ารู้ในงาน HR จากวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ผ่านประสบการณ์งานบริหาร HR จากองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สอบถามข้อมูลด้าน HR หรือแลกเปลี่ยนมุมมองได้ที่ 0-2514-7472 กด 6

หรือ E-mail : hrbuddy@jobbkk.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

Credit  :  อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (Professional Training & Consultancy)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top