Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้อำนวยการ (โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผนงานในการพัฒนาโครงการนิคม - บริหารจัดการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , นิคมพัฒนา

ช่างเชื่อม

เจพีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ทำงานตามที่รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 19,000 06/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

เจ้าหน้าที่Digital Marketing

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วางแผนและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์เช่น Webs...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ช่างปูน

เจพีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ทำงานตามที่รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 19,000 06/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- บันทึกบัญชี, จัดทำใบสำคัญจ่าย, รับวางบิล, บัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,823รายการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อทั้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

QC Inspector

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมืดวัดพื้นฐ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ดูแลงานในส่วนของแผนกการตลาดและจัดทำเอกสารในแผนก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บัญชี -การเงิน

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

จัดทำและดูแลในส่วนบัญชีลูกหนี้ของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ERP

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ดูแลระบบ AXAPTA ของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ IT

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงาน NETWORK, E-MAIL, Support , เขียนโป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Sr.Supervisor QC

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามม...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานวางแผนการผลิตของบริษัท ทั้งระบบ รวม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำฝ่ายผลิต)

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ทำงานด้านบุคคลประจำแผนกผลิตและทำงานตามคำสั่งผู้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Translator (ภาษาญี่ปุ่น)

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ีรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร จัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับ Order and Delivery ที่ลูกค้าส่งมาให้, จัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ช่างเทคนิค,ช่างฉีดพลาสติก,ช่างแม่พิมพ์,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ควบคุมดูแลเครื่องจักร . ซ่อมบำรุงทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Senior Accounting (Costing)

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนและคำนวนราคาผลิตภัณฑ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบรับโทรศัพท์ , โอนสายโทรศัพท์ , รับลูกค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ ISO

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9000...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

QC (เครื่องมือวัด)

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

ควบคุมดูแลการวัดชิ้นงานประเภทชิ้นส่วนพลาสติก แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบด้านการวางแผน ควบคุม และตรวสอบกระบวนกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ธุรการประสานงาน

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง - จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

SAFETY OFFICER

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ รวมถึงกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Instrumental Engineer (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

Adecco Engineering & IT

- ทำ project เรื่องการ maintenance ซ่อมบำรุง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Mechanical Engineer (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

Adecco Engineering & IT

- ซ่อมบำรุง - สัญญาจ้าง 3 เดือน - สถานที่ทำงาน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ อู่ต่อเรือ

Adecco Engineering & IT

1. ควบคุม รับผิดชอบ การผลิต Bill of material รว...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 16/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า (เรือ)

Adecco Engineering & IT

1. ควบคุม รับผิดชอบ การการออกแบบจนถึงการผลิตแบบ...

เงินเดือน(บาท) : 39,500 - 60,000 16/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า (เรือ)

Adecco Engineering & IT

1. วางแผนการผลิตงานของแผนกไฟฟ้า 2. วางแผนอัตราก...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 16/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ทั้งหมด 2,823 รายการ