Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000 14/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- ออกแบบแก้ไข Artwork ในการทำสื่อและอุปกรณ์การต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ออกแบบสื่อ 2D ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 07/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย

บริษัท ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 15/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

ช่างพิมพ์งาน Inkjet

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ Inkjet(Indoor-O...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 18,000 14/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,269รายการ
พนักงานประสานงานขาย

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอให้บริการ คำแนะนำปรึกษาแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้าอาคารสถ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานจัดซื้อ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานธุรการประสานงานฝ่ายผลิต

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

ดูแลงานในด้านเอกสารต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูล แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลเครื่องจักร

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ซ่อมบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

- ผู้ควบคุมเครื่อง ตัด และเครื่อง ปั๊ม กระดาษ เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าฝ่ายสรรหา

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

สรรหาบุคลากร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร / ซ่อมบำรุงเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

รับ-จ่ายสินค้าตามรายการสินค้าที่แจ้งในเอกสาร จั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

บริษัท สีทอง 555 จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด

1. แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานฝ่ายผลิต

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

1.ผลิตตามขั้นตอนกระบวนการผลิต 2.จัดเก็บดูแล รัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

พนักงานขับรถ

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

1.จัดส่งสินค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Sales Exclusive

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

ดูบริหารงานขายประสานงานขายลูกค้า OEM และ บริหา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

นักออกแบบอุตสาหกรรม Product Design

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

ดูแลเรื่องการออกแบบสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ ชุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่บัญชี

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

1.จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีด้านซื้อสินค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Online Marketing Strategist

เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดิเวอล๊อปเม้นท์

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนการตลาด คิดกลยุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

QC Supervisor (ประจำสมุทรสาคร)

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมงานในส่วนการบรรจุสินค้าลงกล่อง - ควบคุม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

1.บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

BA (Beauty Advisor) พนักงานขายเครื่องสำอางแบรนด์ Beauty Buffet : สาขา มหาชัย สมุทรสาคร

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

1. แนะนำและเชียร์ขายสินค้าเครื่องสำอางแบรนด์ Be...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่วิศวกรอุตสาหการ(ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Sales Executive Flexible Packaging (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ขอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าส่วนจัดส่ง (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

- กำหนดแผนการจััดส่ง -งานแผนและกำหนด และควบคุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

R&D Flexible Packaging Manager (ประจำโรงSCCนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

ดูแลและบริหารการจัดการในแผนก R&D รับบผิดชอบการต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,269 รายการ