Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Vibration testing technician

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Preparing of tests (Installation of mechanica...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Application manager

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Development of injection value for port fuel ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขา พระราม 2 ด่วน !!!

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำหน้าที่ในคียข้อมูลใบขนส่งสินค้าของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Experimental and functional technician

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Experimental development of high pressure pum...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Quality document control assistant manager

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Document controller for Quality Management Sy...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,643รายการ
Outlet Asst.Mgr.(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีก)

บริษัท เพลินวาน จำกัด

ดูแลเรื่องการจัดการพนักงาน ยอดขายแต่ละร้าน ภายใ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

แคชเชียร์ประจำร้าน

โฟนช้อป

สถานที่ทำงาน Lotus ศาลายา แผนกแคชเชียร์ร้าน

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

แคชเชียร์ประจำร้าน

โฟนช้อป

แคชเชียร์ร้าน ทำงาน 10:00 - 21.00 น. วันหยุด เ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 25,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้แทนขาย กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เก็บเช็คลู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.วางแผนการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผช.ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2.จัดเรียงสินค้าตามใบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามเวลาที่ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

ดำเนินการับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน 1.บันทึกบั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. จัดทำและนำเสนองบดุลประจำเดือน 2. จัดทำและนำเ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.เปิดบิลขาย / INVOICE และบันทึกเลขที่บิลขนส่ง ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HAC...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างตัดถุงพลาสติก

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

1. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำเอกสารต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

- จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ฝ่ายผลิต (ด่วน)

เรย์ บิสซิเนส(ประเทศไทย)จำกัด

ฝ่ายผลิตไม้อัด เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ทำง...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์(นิคมสมุทรสาคร)

เรย์ บิสซิเนส(ประเทศไทย)จำกัด

ขับรถโฟคลิฟท์ใคคลังสินค้านิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานแนะนำสินค้า /ช่างตรวจวัดสายตา (สาขาในโซนมหาชัย) ด่วน!

บริษัท KT OPTIC จำกัด

1. ต้อนรับลูกค้า และ เชิญชวนวัดสายตา 2. แนะนำสิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. รับผิดชอบ รับคำสั่งและปฏิบัติงานตามหัวหน้าแผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบุรี

ทั้งหมด 2,643 รายการ