อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Microsite 6 เดือน

- ออกแบบหน้าเพจฟรี 3 หน้า
- Premium Companies Banner 6 เดือน
28,500 บาท
รวมสุทธิ
30,495 บาท

Microsite 12 เดือน

- ออกแบบหน้าเพจฟรี 3 หน้า
- Premium Companies Banner 12 เดือน
41,200 บาท
รวมสุทธิ
44,084 บาท