Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยผู้จัดการโชว์รูม(สถานที่ทำงาน ถ.ทองหล่อ)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.บริหารดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ดูแลงานภายในโชว์รูม ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามมาตรฐานร้านและมาตรฐานการบริการ 3.แก้ไขปัญหาลูกค้า ให้สำเร็จอย่างทันท่วงที 4.สรุปรายงานยอดขายประจำวันต่อผ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Urgent required Accountant Admin /พนักงานบัญชี ธุรการ (working location : Near The Mall Bangkhae or BTS Chong non see)

บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

1. ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล และรับเช็๋ค 2. จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อรับเช็คกับลูกค้า 3. สรุปรายได้ – รายจ่ายประจำเดือน พร้อมบันทึกลงในโปรแกรมบัญชีของทางบริษัท 4. นำส่ง ภงด 1 3 53 ภงด 5...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

- รับโทรศัพท์ใบบริษัท - โอนสายรับฝากเรื่อง - รับข้อร้องเรียนต่างๆ - ให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,841รายการ
วิศวะกร QC (โซนพัทยา จ.ชลบุรี)

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

- ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย - ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอนกรีตกับลูกค้า - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

วิศวกรบริการเทคนิค (โซนพัทยา)

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำในการทำงานด้านงานคอนกรีตให้กลับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

วิศวกรวิเคราะห์วิจัย

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

-ทดลองส่วนผสมคอนกรีตให้ลูกค้า -จัดทำเอกสารผลการทดลอง -ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

วิศวกรบริการเทคนิค

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำในการทำงานด้านงานคอนกรีตให้กลับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่ง

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

วางแผนการผลิตและจัดส่งคอนกรีตให้ลูกค้า และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานสโตร์

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

เบิกจ่ายอะไหล่,ควบคุมสต๊อกอะไหล่,จัดทำรายงาน

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 13,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

หัวหน้าแพล้นท์/หัวหน้าทีมแพล้นท์

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

- ประสานงานกับผู้จัดการเขต - ดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแพล้นท์รวมถึงบุคลากร กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ความปลอดภัยในการทำงาน - แก้ปัญหาร้องเรียนของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุ

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ตรวจสอบวิธีการทำงานของพนักงานภายในแผนก - สอนเทคนิคการทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ให้กับพนักงานภายในแผนก - วิเคราะห์ปัญหางาน และหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บัญชี / บัญชีฝ่ายบุคคล (ปฏิบัติงานที่สามแยกไฟฉาย)

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- รับวางบิล / จ่ายเช็ค - บันทึก และจัดเก็บข้อมูลด้านบัญชี - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ทำแบบนำส่ง ภงด1 3 53 ภพ30 สปส - ทำบัญชีทั้งระบบ - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ช่างกลึง (ปฎิบัติงานที่สามแยกไฟฉาย)

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- กลึงชิ้นส่วน (งานโลหะ)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่สามแยกไฟฉาย)

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลลูกค้า - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า / รับบริการ - ประสานงานกับลูกค้า - ออกเอกสารเช่น ใบสั่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ควบคุมกระบวนการวางแผน และการผลิต - จัดระบบบริหารคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการผลิต - จัดทำข้อกำหนดด้านคุณภาพ - ดูแลโครงการประหยัดพลังงาน - พัฒนาบุคคลากรในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างเชื่อม

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- เชื่อมตัวโช้คอัพ และชิ้นงานต่างๆ ให้ได้คุณภาพ - ตรวจนับชิ้นงานเพื่อนำส่งไปยังแผนกต่อไป - ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณพื้นที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างพ่นสี

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ตรวจสอบสี ผสมสี - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการพ่นสี - พ่นสี อบสี ตามวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง - ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างยนต์

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ตรวจสอบรถยนต์ก่อนเข้าซ่อม - วิเคราะห์อาการ / ปัญหาเครื่องยนต์ก่อนการซ่อม - ซ่อมและติดตั้งช่วงล่างรถยนต์ตามใบสั่งงาน - ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานให้สะอาดเรียบร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

แมสเซนเจอร์

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- รับ/ส่งเอกสาร สิ่งของ - ซื้อของประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วน วัตถุดิบ เครื่องใช้สำนักงาน ***เน้นงานซื้อของเป็นหลัก ใน 1 วัน จะวิ่ง 2 รอบ มีค่าน้ำมันและค่าสึกหรอจ่ายให้ทุกวัน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ควบคุมงานบริการ งานลูกค้าสัมพันธ์ งานซ่อมช่วงล่างรถยนต์ - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการได้อย่างละเอียดชัดเจน - วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้ - ถ่ายทอดความรู้ และสอนเทคนิควิธี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- สรรหา / คัดเลือก Supplier ที่มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างให้ทันต่อระยะเวลา - ประเมินผู้ขาย / ตรวจเยี่ยมผู้ขาย ตามกำหนด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- บริหารงานแผนกซ่อมบำรุง, คิว.ซี., เครื่องมือและแม่พิมพ์, เขียนแบบ - ควบคุมการจัดเก็บประวัติเครื่องจักร - จัดระบบงาน ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการทำงานของบุคคลากรในสังกัดให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร - บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ซ่อม / สร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าแผนกคลัง

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- บริหารงานคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ - บริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว - ถ่ายทอดความรู้ หรือแนะนำเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ใตั้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าฝ่ายผลิตและวางแผน

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

- ควบคุมงานวางแผนการผลิต - ควบคุมกระบุวนการผลิต - ปรับปรุงไลน์ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตทั้งหมด - จัดทำมาตรฐานการผลิต (Standard Time)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Key Account Sales Modern Trede

TC ADVANCE INDUSTRY AND SUPPLY CO.,LTD.

- ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้า - เปิดลูกค้าใหม่ๆ ดูแลรักษาลูกค้าเก่า - ดูแลควบคุมยอดขาย PC.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

ผู้แทนขาย ( ปฏิบัติงานที่ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี ) ด่วน!!!

ดูโฮม ในเครืออุบลวัสดุ,dohome (ubonwatsadu)

1.ดูแลลูกค้างานโครงการและร้านค้าช่วง 2.บริหารงานขายให้ลูกค้าพึงพอใจ 3.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆที่ขายในร้านค้าปลีกพร้อมปิดงานขาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

ผู้แทนขาย ( ปฏิบัติงานที่ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี ) ด่วน!!!

ดูโฮม ในเครืออุบลวัสดุ,dohome (ubonwatsadu)

1.ดูแลลูกค้างานโครงการและร้านค้าช่วง 2.บริหารงานขายให้ลูกค้าพึงพอใจ 3.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆที่ขายในร้านค้าปลีกพร้อมปิดงานขาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี วารินชำราบ

ทั้งหมด 38,841 รายการ